Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Stilovi vaspitanja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Stilovi vaspitanja (/Thread-stilovi-vaspitanja)


Stilovi vaspitanja - derrick - 22-01-2013 09:44 PM

Увод

Васпитање је процес формирања човека и можемо закључити да први процес васпитног рада започинње у породици. Породица је спорна између детета и спољашњег света. Њен задатак је да навикне дете навикне на рад и примерно понашање, као и да омогући детету контакт са вршњацима, старијима, да га научи о односима у дрштву и оном што је морално и добро. Она је најважнија васпитна средина, незамењива је.

Породица као склоп треба да има следеће особине:
• Родитељи треба да су ментално и морално здрави
• У породици треба да влада емоционална повезаност кроз коју ће дете осетити да је жељено и на тај начин ће наћи снагу ослонца у њој
• Важна је и усклађеност односа међу члановима породице, међусобна присност и могућност заједничког решавања породичних проблема.
Савршена породица не постоји, у свакој постоје сукоби и проблеми.


САДРЖАЈ


Увод 1
Положај проблема у научном систему 2
Стилови васпитања 3
ХРАНИТЕЉСКЕ ПОРОДИЦЕ 8
ЗАКЉУЧАК 10