Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Računovodstvo preduzeća u tranziciji 1 - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Racunovodstvo (/Forum-racunovodstvo)
+---- Tema: Računovodstvo preduzeća u tranziciji 1 (/Thread-ra%C4%8Dunovodstvo-preduze%C4%87a-u-tranziciji-1)


Računovodstvo preduzeća u tranziciji 1 - Dzemala - 17-04-2011 05:29 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


PREDUZEĆE U TRŽIŠNOJ PRIVREDI

Realizacija ideje restruktuiranja preduzeća dovodi nas u sasvim drugačiju i novu situaciju gde se podrazumeva nova terminologija, nove kategorije, nove tržišne filozofije privređivanja, drugačije poslovno ponašanje i drugačiji mentalitet, koji moramo prihvatiti.
Stvaranje preduzeća koje treba biti sposobno i vitalno za opstanak u tržišnom okruženju, bitno je kreativno menjanje već posotojeće poslovne filozofije i organizacije privrede. Reč je o tri bitne komponente (strategija, kultura, rukovođenje), koje su u našoj praksi poslovanja preduzeća bile samo deklarativno prihvaćene.
Kada se govori o rešavanju pitanja savremenog preduzeća, neophodno je poštovati dve bitne činjenice. Prvo se misli na savremeno preduzeće koje ima prepoznatljiv i uticajan centralni organ upravljanja, čija se moć zasniva ili na znanju ili kapitalu. Druga činjenica označava da diversifikacija i internacionalizacija poslovanja obrazuju organizacionu strukturu savremenog preduzeća vrlo složeno.
Da bi upravljanje ovakvim preduzećem bilo na pravilan i odgovarajući način, mora se poznavati i strategija i taktika i psihologija, uz poštovanje oštre ekonomske logike. Zadatak vrhovnog menadžmenta preduzeća u ovakvoj situaciji jeste prikupljanje i alociranje kapitala na uže organizacione delove preduzeća, neobazirući se na nivo samostalnosti. Centralna uloga pri prikupljanju i alokacije kapitala u preduzeću zapadne ekonomije daje se centralnom organu upravljanja, jer će tu ulogu mnogo bolje od eksternog tržišta odigrati vrh samog preduzeća.
Sledeća, veoma bitna uloga centralnog organa jeste planiranje, koordiniranje i kontrolisanje performansi užih organizacionih delova.
Treća uloga je da svojim filijalama obezbede određeni centralni servis. Naročito onaj servis gde se na osnovu koncentracije samog servisa, u vrhu mogu obezbediti određeni efekti po tom osnovu.


15str