Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Helenizam - sjaj jači od mača - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (http://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Srpski (/Forum-srpski)
+---- Tema: Helenizam - sjaj jači od mača (/Thread-helenizam-sjaj-ja%C4%8Di-od-ma%C4%8Da)


Helenizam - sjaj jači od mača - Dzemala - 15-04-2011 06:58 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Istorija helenizma je malo privlačila istoričare i do sredine XIX veka uopšte nije bila obrađivana. Posle velikih kulturnih dostignuća antinske robovlasničke demokratije u V veku, koja je pored vanrednih umetničkih ostvarenja kojima se i danas divimo dala i genijalne filozofe, istaknute državnike, nenadmašive majstore umetničke reči, sva dalja istorija Grčke izgledala je bleda, nedovoljno sadržajna i bez posebne vrednosti. Istoričari su više voleli da od čarobne klasične Grčke prelaze na republikanski Rim u čijim predanjima su nalazili poučne primere građanskog heroizma i vojne veštine, a samo uzgred su bacali poglede na istoriju helenizma.

Jedino je Aleksandar Makedonski, veliki osvajač koji je uzbudio maštu ne samo savremenika već i kasnijih poko¬ljenja, dobio odgovarajuće mesto u istoriji antike. Ali izučavanje isto¬rije Aleksandra Makedonskog bilo je ograničeno na konstatovanje činje¬nice da se posle njegove smrti raspalo grandiozno delo koje je on stvorio.

Osim toga pomanjkanje izvora i teškoće pri njihovom tumačenju i usklađivanju, a takođe vanredna složenost političke istorije helenizma, plašili su istraživače koji su držali da je vrlo nezahvalan zadatak rasplitanje klupka izvora sa ciljem da se objasni neinteresantan istorijski period, period propadanja i iščezavanja stvaralačke snage grčkog naroda. Nibur je čak izrekao kletvu: »Nek se otvori zemlja i proguta sve Makedonce«.
Pre sto godina Drojzen je prvi uveo u nauku termine »helenizam«, »helenistički«. Od tada počinje sve ozbiljnije i dublje izučavanje ove epohe. Tome doprinosi i stalni porast izvorne građe koju otkrivaju arheološka istraživanja...

S A D R Ž A J


UVOD 3
1 Helenizam – sjaj jači od mača 4
1.1 Istorija helenizma 4
2 Helenistička kultura 8
2.1 Razvoj i karakteristike helenističke kulture 8
2.2 Uloga i značaj helenističke kulture 12
ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 18