Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Radna sredina kao sistem - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Radna sredina kao sistem (/Thread-radna-sredina-kao-sistem)


Radna sredina kao sistem - Dzemala - 12-04-2011 11:21 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Pod radnom sredinom podrazumevamo celokupnost materijalnih faktora i društvenih odnosa u kojima ljudi ostvaruju radne i ostale kktivnosti. Materijalni faktori obuhvataju fizičke i tehničke uslove radne sredine, a društveni- odnose između ljudi na radu. Sa industrijskom, a posebno sa naučno- tehnološkom revolucijom nastale su krupne promene u radnoj sredini. Nasuprot ranijoj „ prirodnoj sredini “ rada u postindustrijskoj proizvodnji, sada se više formira „ tehnička sredina “. Ona se bitno razlikuje od predhodne. Velike koncentracije mašina na određenom zatvorenom prostoru, izvršen je proces teničke podele rada, ostvaruju se ogromne serije proizvodnje, bitno je promenjen položaj radnika u procesu proizvodnje, ali i njegov odnos prema drugim radnicima. Radeći čovek uspostavlja veze i odnose sa tehnikom i drugim proizvođačima. Iz tog doticanja nastaju brojne posledice. Sasvim su drugog karaktera one koje uslovljavaju fizički tj. tehnički faktori od društve-nih odnosa radne sredine. Zato su odvojeni, a mi ćemo se baviti jednim od njih tj. fizičkim uslovima radne sredine.

Polovinom prve decenije trećeg milenijuma sprovodeći sveobuhvatnu društvenu, političku, ekonomsku i pravnu reformu, u Republici Srbiji se pristupilo i donošenju novog ekološkog zakonodavstva. Naime, krajem 2004. godine doneto je više zakona iz ove oblasti kojima je sistem uređivanja, unapređenja i zaštite životne sredine u celosti i pojedinih njenih segmenata postavljen na kvalitetno viši i radikalno drugačiji nivo nego što je to do tada bio slučaj. Naime, te je godine doneto više zakona iz oblasti životne sredine. Svi ti zakoni su obeležili novu eru u oblasti ekološkog zakonodavstva čime se naša zemlja približila velikom broju zemalja koje su svoje ekološke propise uskladile na nizom relevantnih međunarodnopravnih akata, u prvom redu univerzalnog karaktera čime se stvaraju osnove za održivi razvoj svih bioloških resursa u funkciji ekonomskog razvoja društva. To su sledeći zakoni : 1. Zakon o zaštiti životne sredine , 2. Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, 3. Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i 4. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu...

Sadržaj:

UVOD 3
1.1 Klimatski uslovi 5
1.2 Uslovi koji deluju na čovekova čula 6
1.3 Aerozagađenje kao problem radne sredine 11
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15