Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Poslovna komunikacija i karakteristike menadzera - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+--- Tema: Poslovna komunikacija i karakteristike menadzera (/Thread-poslovna-komunikacija-i-karakteristike-menadzera)


Poslovna komunikacija i karakteristike menadzera - Dzemala - 24-02-2011 08:03 PM

[align=justify]Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi....Menadžer je tu da otkloni sve vrste prepreka u komunikaciji, odnosno da izabe- re adekvatan način i puteve komuniciranja, da obezbedi mehanizme povratne sprege i da potpomogne jasno definisanje strukture organizacije kao preduslova uspešne komunikacije. Poslovna komunikacija se definiše i kao namerna razmena ideja, mišljenja i in- formacija sa ciljnim grupama putem simbola, signala i slika (Filipović, Kostić i Pro- haska, 2003). Kako bi se postigli ciljevi organizacije, poslovna komunikacija mora da bude osmišljena kao namerna aktivnost u smislu postojanja određenog cilja koji je u skladu sa propisanim ciljevima organizacije. Ona bi trebalo da se zasniva na razmeni ideja, mišljenja, instrukcija, informacija, između dva organizaciona entiteta, sa sadržajemzavisnim od svrhe i okolnosti. Smatra se da dobra komunikacija može poboljšati organizacioni učinak, učinak menadžmenta i njihovo odlučivanje, posvećenost zaposlenih, kao i doprineti organi-
zacionom napredovanju i zadovoljstvu poslom (Acas, 2005)....