Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Anatomija - Kičmena moždina - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Medicina (/Forum-medicina)
+---- Tema: Anatomija - Kičmena moždina (/Thread-anatomija-ki%C4%8Dmena-mo%C5%BEdina)


Anatomija - Kičmena moždina - Dzemala - 19-02-2011 11:20 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Anatomija (grčki: νατομία anatomija i νατέμνειν seciranje) je grana biologije koja za cilj ima izučavanje strukture i organizaciju živih organizama. Deli se na animalnu anatomiju - zootomija i biljnu anatomiju - fitonomija. Glavne podgrupe anatomije su komparativna anatomija, histologija i humana anatomija.
Animalna anatomija podrazumeva proučavanje strukture različitih životinja i tada se naziva komparativna anatomija ili animalna morfologija, i može biti proučavanje jedne životinje, u kom slučaju se naziva specijalna anatomija.

Nama najvažnija vrsta anatomije je humana anatomija (kako podrazumeva proučavanje jedne vrste znači da je humana anatomija takođe i specijalna anatomija). Humanu anatomiju možemo da posmatramo iz više uglova. Sa medicinskog stanovišta humana anatomija je uopšte poznavanje egzaktne forme, pozicije, oblika, veličine i odnosa različitih struktura ljudskog tela. Ovom terminu je takođe dat naziv i deskriptivna ili topografska humana anatomija...

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 KIČMENA MOŽDINA 5
2 FUNKCIJA KIČMENE MOŽDINE 7
3 ŠTA JE DMN (donji motorni neuron) I ŠTA ON ČINI? 7
4 POVREDA KIČMENE MOŽDINE 8
5 POVREDA GORNJEG MOTORNOG NEURONА (GMN) I DONJEG MOTORNOG NEURONА (DMN)? 9
6 POVREDA KIČMENE MOŽDINE U NESREĆI 10
7 KOMPRESIJA (PRITISAK) NA KIČMENU MOŽDINU 13
8 TUMORI KIČMENE MOŽDINE 14
9 PREKID SNABDEVANJA KRVLJU KIČMENE MOŽDINE 16
10 INFEKCIJA KIČMENE MOŽDINE 17
ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 20