Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Psihologija u menadžmentu -ij - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Psihologija (/Forum-psihologija)
+---- Tema: Psihologija u menadžmentu -ij (/Thread-psihologija-u-menad%C5%BEmentu-ij)


Psihologija u menadžmentu -ij - Dzemala - 20-10-2010 02:05 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


„Što želiš daće ti se i što moliš, ako je do polovine carstva biće“
Biblija


Ideja promene svoje argumentacije nalazi u logici samog života koji je stalno u pokretu, stalnom traženju izlaska iz kriza i putu ka novim rešenjima. Menjati se ili propadati, dilema je za sve one koji imaju uvid u našu stvarnost, poznaju naše sadašnje stanje i koji strateški promišljaju našu budućnost. (Mićunović 2005.) Zapravo promene su takvog intenziteta da nam se čini kao da više i ne živimo u svetu prirodnih mena, nego u svetu naučno-tehnoloških promena. Štaviše, promene koje su se naročito u poslenje dve decenije zbile u našem okruženju, kako na planu društvenog i političkog života, tako i u okviru socijalnih i ekonomskih prilika, izmenile su način rada i poslovanja kao i metode u poslovnim komunikacijama. Masovno korišćenje računara u svim sferama ljudskog života, zatim mobilne telefonije i interneta, zahtevaju izrazito sposobne i obrazovane ljude, vešte komunikatore, menadžere spremne za konstantno napredovanje i usvajanje novih znanja. Shodno tome, komunikacija se nametnula kao imperativ ovog rada sa ciljem da se ukaže na značaj koji ona ima u savremenom menadžmentu.......

S A D R Ž A J

UVOD 2
1 Psihološke poslovne igre 3
1.1 Tehnike za razvijanje diskusije na poslovnom sastanku 4
1.2 Konsenzus i poslovna komunikacija 5
2 Primer za realizaciju kominikacije sa korisnicima usluga (klijentima) 6
2.1 Kultura poslovnog ponašanja u radu sa klijentima 6
2.2 „Zlatna pravila“ poslovnog ponašanja 6
ZAKLJUČAK 10
LITERATURA 11