Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Kriminalistika tehnika tragovi krvi - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Kriminalistika tehnika tragovi krvi (/Thread-kriminalistika-tehnika-tragovi-krvi)


Kriminalistika tehnika tragovi krvi - derrick - 11-09-2010 01:40 PM

У криминалистичкој пракси трагови крви се најчешће проналазе код крвних и сексуалних деликата, али се могу пронаћи и код других кривичних дјела. Пошто су они црвене боје уопште их није тешко уочити, у случају да нису намјерно уклоњени. У случају да је учинилац покушао да их уклони њихово проналажење је теже, али не и немогуће.
Трагове крви треба тражити на лицу мјеста, на осумњиченом, на жртви и предметима осумњиченог. Да би се тај поступак што детаљније провео потребно је извршити мисаону реконструкцију кривичног дјела, са циљем да се утврде начин и правци кретања учиниоца и жртве, као и предмети са којима су могли доћи у додир.


Садржај

Увод.......2

2. Проналажење трагова крви...3

3. Фиксирање трагова крви.......5

4. Обезбеђење трагова крви......5

5. Паковање трагова крви..6
5.1. Стандардна паковања за трагове.....6
5.2. Паковање трагова крви који су прикупљени газом, штапићима вате и слично......8
5.3. Паковање оружја са траговима крви на себи..10
5.4. Паковање оруђа са траговима крви на себи..11
5.5. Паковање одјеће са траговима крви 12
5.6.Најчешће грешке приликом паковања.......12


6. Вјештачење трагова крви.....13
6.1. Елиминациони значај трагова крви...14
6.2. Идентификациони значај трагова крви....15

7. Закључак.......16

8. Литература....17