Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Racunovodstvo - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Racunovodstvo (/Forum-racunovodstvo)
+---- Tema: Racunovodstvo (/Thread-racunovodstvo--10814)


Racunovodstvo - Dzemala - 10-09-2010 03:40 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Računovođe koriste vremensko razgraničavanje da bi primenili obračunsko načelo računovodstva na transakcije koje prelaze jedan računovodstveni period. Vremenska razgraničenja imaju najmanje jedan unos na račun bilansa stanja i najmanje jedno knjiženje na računu bilansa uspeha.

Korektivna knjiženja nikad ne uključuju račun gotovine. Ona su potrebna kada postoje odgode ili obračunate, a neplaćene obaveze. Odgoda je odlaganje priznavanja nekog rashoda koji je već plaćen ili postoji, ili nekog prihoda koji je već zarađen.

U daljem radu predstavljamo aktivna i pasivna vremenska razgraničenja i njihov značaj, kako za utvrđivanje periodičnog, tako i ukupnog finansijskog rezultata poslovanja u preduzeću. Istakli smo i značaj dugoročnih rezervisanja koja se pored računa vremenskih razgraničenja koriste radi ispravnog periodiziranja rezultata, odnosno radi ispunjenja zahteva koji proističu iz principa periodizirana rezultata.
Prikazano je i razgraničavanje poreza na dodatnu vrednost...

SADRŽAJ:


Uvod ...............................................2
Vremensko razgraničenje troškova .............................3
Pojam i podela troškova i rashoda ..........................3
Vremensko razgraničenje ...............................5
Vremensko razgraničenje unapred plaćenih troškova ....................8
Aktivna vremenska razgraničenja .............................8
Vremensko razgraničene obračunatih troškova .....................12
Pasivna vremenska razgraničenja ............................12
Vremenska razgraničenja rashoda .............................14
Razgraničenje PDV-a ...................................16
Dugoročna rezervisanja ..................................18
Zbog čega se vrše rezervisanja ...........................18
Obuhvat dugoročnih rezervisanja .........................19
Rezervisanja za triškove u garantnom roku ....................19
Rezervisanja za triškove investicionog održavanja ................19
Troškovi obnavljanja prorodnih bogastava .....................20
Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite ....................20
Rezervisanja za penzije ...............................21
Vremensko razgraničenje stvarnih troškova ......................21
Zaključak ........................................24
Literatura ........................................25