Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Priprema robe za prodaju - trgovinsko poslovanje - ek - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Priprema robe za prodaju - trgovinsko poslovanje - ek (/Thread-priprema-robe-za-prodaju-trgovinsko-poslovanje-ek)


Priprema robe za prodaju - trgovinsko poslovanje - ek - Dzemala - 09-09-2010 08:28 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Roba je proizvod ljudskog rada koji je namenjen za dalju prodaju a ne za ličnu potrošnju, jer u tom slučaju ne bi bila roba. Sa robom se posluje u trgovini tj. ona je predmet kupoprodaje. Da bi se roba izložila za prodaju na prodajnom mestu npr. u đačkoj prodavnici br.3 u Petnjici, prethodno treba izvršiti određene pripreme za prodaju.

U te pripreme bi svrstali sledeće poslove :

1. Rasapakivanje robe,
2. Čišćenje robe,
3. Proveravanje i doterivanje robe,
4. Grupisanje robe,
5. Sortiranje robe,
6. Klasiranje robe,
7. Prethodno mjerenje robe,
8. Prethodno pakovanje robe,
9. Prethodno aćustiranje robe,
10. Stavljanje oznaka na robu,
11. Numeričko i simboličko označavanje artikala i
12. Čuvanje robe.

RASPAKIVANJE ROBE

Prilikom pristizanja robe u priručno skladište vrši se proces raspakivanja robe, time se ista oslobađa od transportne ambalaže.

Raspakivanje se vrši stručno i pažljivo da se roba ne bi oštetila, zaprljala ili zagadila. Robu u priručnom magacinu raspakuje prodavac, magacioner (skladištar) ili pomoćno osoblje i tom prilikom koriste određeni alat kao što su : čekić, kliješta, dlijeto, makaze, nož i dr. Tom prilikom se vodi računa da ne budu oštećene oznake proizvođača.

U đačkoj prodavnici br. 3 u Petnjici većinu roba čine prehrambeni proizvodi, pa tom prilikom veliku pažnju treba obratiti da bi se očuvala njena čistoća.

Pošto se roba raspakuje otklanjaju se ambalaža i otpaci....