Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Akcije i obveznice - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Bankarstvo (/Forum-bankarstvo)
+---- Tema: Akcije i obveznice (/Thread-akcije-i-obveznice)


Akcije i obveznice - mat.dipl5 - 09-09-2010 04:41 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


UVOD

Hartije od vrednosti imaju veliki značaj u svakom društvu u kome je organizovano robno novčano tržište. U svetu postoji stalna tendencija porasta značaja hartija od vrednosti iz razloga sve složenijih odnosa zbog stalnog porasta vrednosti koje se nalaze u robno novčanoj funkciji.Hartije od vrednosti su značajni instrumenti optimalne mobilizacije slobodnih, raspoloživih novčanih sredstava, i u tom smislu se koriste za ostvarivanje određenih privrednih funkcija, na manje više jednoobrazan način u celom svetu.Hartijama od vrednosti se zadovoljavaju potrebe privrede u pogledu uzajamnih plaćanja bez dodatnih novih emisija novca koje mogu dovesti do inflacije ako nisu kontrolisane.One su instrumenti kojima se zadovoljavaju razne funkcije kredita jer su istovremeno i značajni kreditni instrumenti, ali i instrumenti obezbeđenja u uzajamnim kreditnim odnosima.U sklopu ovog rada,obrađene su akcije,kao možda najznačajnije od svih hartija od vrednosti,kojima se osim što predstavljaju pismenu ispravu o vlasništvu nad uloženim sredstvima,njihovim sopstvenicima obezbeđuju i određena prava.


POJAM I VRSTE AKCIJA

Akcija predstavlja pismenu ispravu o vlasništvu, o sredstvima uloženim u preduzeće, banku, drugu financijsku organizaciju, organizaciju za osiguranje i drugo pravno lice koje može sticati dobit. U zavisnosti od vrste akcije, ista može glasiti na dinare ili na stranu valutu. Prema važećim zakonskim propisima akcije se u Srbiji na tržištu kupuju i prodaju za dinare. Akcije se uplaćuju u novcu a mogu se uplatiti i u stvarima i pravima koja se iskazuju u novčanom iznosu.Sam akt kupovine akcija može se izvrsiti uplatom odjednom ili u obrocima. Ukoliko je uplata u obrocima, tada kupac dobiva privremenu akciju s tim što se svaka naredna uplata upisuje i potvrđuje na privremenoj akciji. Kada imalac privremene akcije uplati ukupni iznos svog udela, tada se privremena akcija povlači i zamenjuje sa stalnom akcijom. Ukoliko nije postignut ukupni iznos sredstava na koji se izdaju akcije, tada izdavalac akcije može odustati od njihovog izdavanja pri čemu je dužan da uplatiocima vrati uplaćena novčana sredstva uvećana sa kamatom koja se obračunava od dana uplate do dana povrata sredstava.Imalac akcije stiče pravo na deo ostvarene dobiti (dividendu). Ukoliko se sprovodi specijalni postupak nad izdavaocem akcija, tada imalac akcije ima pravo na pripadajući deo stečene mase. Odgovarajući organ upravljanja u preduzeću izdavaoca akcije utvrđuje visinu dividende i način njene isplate.Akcija se sastoji iz dva dela. Na plaštu akcije (prvi deo) označeni su svi njeni osnovni elementi, a na kuponskom arku (drugi deo) sadržani su kuponi za naplatu dividende. Odluke o izdavanju akcija donosi odgovarajući organ upravljanja izdavaoca - osnivača akcionarskog društva