Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Menadžment ljudskih resursa -plata i platni sistem - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Menadžment ljudskih resursa -plata i platni sistem (/Thread-menad%C5%BEment-ljudskih-resursa-plata-i-platni-sistem)


Menadžment ljudskih resursa -plata i platni sistem - zekan - 09-09-2010 03:09 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz menadžmenta.

Tema moga seminara je plata i platni sistem. Pokušaću na što bolji mogući način predstaviti svoju temu. Da bismo govorili o plati i platnim sistemima kao i o vrstama istog, treba definisati same pojmove.
Novac kao osnovno sredstvo motivacije angažovanosti na radu. Najzastupljenije vrste platnih sistema. U jednom djelu se osvrćem na nematerijalna sredstva kao način stimulacije, ili bolje reći kao nagrada zbog zalaganje na poslu. Koji su glavni uticaji na platni sistem i nešto o njima. Kako utiču i da li utiču na platu, procjena poslova u nekoj organizaciji i njihovo rangiranje.
Koji su to individualni a koji grupni platni sistemi. Prednosti jednih i drugih kao i njihovi nedostaci. Finansijske nagrade koje se najčešće koriste. To su:

• Rast plate prema normalnoj platnoj ljestvici;
• Rast plate iznad maximuma normalne platne ljestvice;
• Kada je svaki zaposleni plaćen na osnovu individualne platne osnove, a za dobro obavljeni posao dobije iznad normalnog iznosa;
• Paušalna plaćanja koja nisu uključena u platu.

A od nagrada koje nisu novčane izdvojila bih:

• Putovanja
• Poklone
• Poklon bonovi…..
I gotovo zaboravljen način nagrade ili bolje reći zahvalnosti je pohvala- HVALA!!!!!

SADRŽAJ

1. Uvod……………………………………………………………………..3

2. Definicija………………………………………………………………...4

3. Usklađivanje……………………………………………………………..6

4. Glavni uticaji na platne sisteme………………………………………….7

5. Vrste platnih sistema……………………………………………………..8

6. Individualna ušteda……………………………………………………..10

7. Evro……………………………………………………………………..12

8. Zaključak………………………………………………………………..13

9. Literatura………………………………………………………………..14