Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Zasnivanje usvojenja -ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Pravo svakog djeteta je da odrasta u porodici koja ga voli, prihvata i izlazi u susret njegovim potrebama. Najbolje za djete je da odrasta u okviru svoje biološke porodice, a ako to nije moguće, usvojenje, kao trajni oblik zaštite, jeste sljedeće najbolje rješenje. Usvojenjem djete preuzima prezime i sva druga prava kao biološko djete svojih novih roditelja, i u potpunosti može da izgradi osećanje pripadanja i zajedništva sa njima. Za usvojitelje, ono predstavlja drugačiji, ali jednako dobar način da se postane roditelj.
U seminarskom radu „ Zasnivanje usvojenja“ osvrnuti ću se na pojam usvajanja, sam postupak zasnivanja usvojenaja, razradu tog postupka tj. njegove faze i na osobe koje imaju jako učešće u tom postupku kao organ strateljstva tj. posvojenik...

POJAM USVOJENJA

Porodični zakon FBIH reguliše pitanje zaštite djece kroz usvojenje.Po zakonu je definasan pojam usvojenja, uloga organa starateljstva u postupku usvojenja, vrste usvojenja, ko može biti usvojitelj koje su smatnje za zasnivanje postupka usvojenja i drugo.
Usvojenje je poseban oblik porodično-pravne zaštite djece bez roditelja ili bez odgovarajućeg roditeljskog staranja, kojim se zasniva roditeljski, odnosno srodnički odnos.
Možemo reći da je usvojenje u biti pravna ustanova kojom se vještačkim, pravnim putem formira roditeljski odnos između tuđeg maloljetnog djeteta (usvojenika) i punoljetne poslovno sposobne osobe (usvojitelja).
Usvojenje predstavlja trajnu i neraskidivu vezu između usvojitelja i njegovih srodnika, sa jedne strane, i usvojenika i svih njegovih potomaka, sa druge strane, kao i sva prava i dužnosti koja po zakonu postoje između djeteta i roditelja i drugih srodnika. Zasnivanjem usvojenja usvojenik potpuno ulazi u porodicu usvojitelja kao da je njegov prirodni potomak i, istovremeno, sasvim napušta porodicu svojih krvnih srodnika, sa kojom ga više ne vezuju nikakva prava i obaveze...

SADRŽAJ

I.UVOD......................................3
1. POJAM USVAJANJA............................4
1.1.Potpuno usvajanje...............................4
1.2.Nepotpuno usvajanje.............................5
2. ZASNIVANJE USVOJENJA.........................6
2.1. Nadležnost....................................6
2.2. Mjesna i funkcionalana nadležnost......................6
3. POSTUPAK ZASNIVANJA USVOJENJA..................7
3.1. Pokretanje postupaka.............................7
3.2. Pripremne radnje................................7
3.3. Radnje u postupku...............................8
3.4.Probni smještaj.................................8
3.5. Donošenje riješenja o postupku.........................9
4. TAJNOST USVOJENJA.............................9
5. KADA I KAKO REĆI DJETETU DA JE USVOJENO............10
III. ZAKLJUČAK..................................11
IV LITERATURA..................................12
Referentni URL