Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: AHDNAMA KAO PRAVNI DOKUMENT -ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


AHDNAMA KAO PRAVNI DOKUMENT


Kada je 1463. godine sultan Mehmed II Fatih osvojio Bosnu i pogubio posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića, predstavnik bosanskih franjevaca fra Anđeo Zvizdović ( koji je umro 07. 05. 1498) izašao je pred sultana Mehmeda II Fatiha na Milodraževo polje kod Fojnice, priznao ga za novog gospodara Bosne i zamolio da njegovim redovnicima da vjersku i imovinsku slobodu djelovanja.
„Sultan je u skladu sa šerijatskim propisima, u tom smislu izdao 28.maja 1463. godine ahdnamu, tj. pismenu obavezu o slobodi daljeg njihovog vjerskog rada, zagarantovso slobodu ispovijedanja vjere, zaštitu života i imovine sve dok oni budu lojalni vlasti. Ahdnama je davala pravo katolicima da se žale na one koji nisu uvažavali prava navedena u ahdnami i važila je za sve katolike u Bosni i Hercegovini. Dobivši sultanovom ahdnamom legalnost, franjevci preuzeli su vodstvo nad svim katolicima koji su se našli unutar bosanskog ejaleta.“
Iako su pripadnici ovog reda od samog svog osnivanja (1209) djelovali kao ”pučki propovjednici, papinski poslanici, misionari na Bliskom istoku i Africi, propovjednici križarskih ratova..., a u Bosni kao propovjednici i inkvizitori protiv bogumila”, sultan Mehmed Fatih im je, da bi spriječio njihovo iseljavanje iz Bosne i podstakao na povratak one koji su se već bili iselili, izdao ahdnamu (povelju). Ahdnama je, s historijskopravnog gledišta, imala veliki značaj, jer je bosanskim franjevcima od samog početka Osmanske vladavine u Bosni osiguravala, ne samo osnovna ljudska prava: slobodu ličnosti, vjere, imovine, kretanja i udruživanja, već i slobodu posjete franjevačkih ustanova od strane njihovih starješina iz vana. Svaki put kada se spomene izjava da Ahdnama garantuje osnovna prava i temeljne slobode, ona nesumnjivo asocira na općeprihvaćenu Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i temeljnim slobodama koja je nastala znatno kasnije nego ahdnama....

SADRŽAJ

1. UVOD ............................................................................ str. 3.
2. AHDNAMA KAO PRAVNI DOKUMENT....................................................... str. 4.
Tekst ahdname ........................................................... str. 6.
Pojam ahdname ............................................ str. 7.
Razrada pojedinih djelova sultanove ahdname ................. str. 7.
Pravni značaj ahdname ................................................. str. 8.
Osnovna prava i temeljne slobode u ahdnami (afirmativni elementi) .......... str. 9.
Sankcije u ahdnami ................................................. str. 10.
Prepisi ahdname .............................................................. str. 10.
Položaj franjevaca prema osmanskim dokumentima (ahdnami) ................ str. 11.
Izgled dokumenta (ahdname) ...................................... str. 12.
3. ZAKLJUČAK ....................................................................... str. 13.
4. LITERATURA ................................................................... str. 14.
Referentni URL