Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Drustvo zasnovano na znanju
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U poslednje vreme svedoci smo burnih i korenitih promena u oblasti društveno-političkih odnosa i ekonomskih osnova priređivanja kako na domaćem tako i na inostranom planu. Sve ove promene zahtevaju usvajanje i razvoj nove poslovne filozofije, razvojne strategije i u skladu sa tim osposobljenost za poslovanje na novim osnovama. Prestrukturiranje naše privrede i reformisanje preduzeća postavlja i nove zahteve u upravljanju preduzeća. To podrazumeva prihvatanje savremenog koncepta znanja koji je zemljama savremene tržišne ekonomije dao svoje pozitivne rezultate. S obzirom da postoje različiti pristupi ovome, bitno je naglasiti njegov razvojni aspekt, odnosno odrediti ga kao stvaranje uslova koji obezbeđuju aktivnosti ljudi na ostvarivanju zajedničkih ciljeva odgovarajućeg procesa rada, kao „conditio sine qua non“ opstanku, rastu i razvoju drustva.

Znanje je sposobnost da se u relativno kratko vreme dođe do informacije koja će omogućiti svakone u organizaciji da donese najbolje rešenje.Međutim njega ne treba posmatrati kao neku novu strategiju koja će zameniti reinženjering, kvalitet ili timski rad.Ukoliko se upotrebe napredne tehnologije proces postaje daleko brži. To podrazumeva da drustvo mora biti sposobno da realizuju sledeće zadatke:
• Da traže relevantne vrednosti znanja
• Da sortiraju one najvažnije,
• Da ih usmeravaju,
• Da analiziraju koja znanja treba primeniti za postizanje maksimalnog efekta i
• Da pravovremeno reaguju
Na pr. Koncept ''čaja'' okuplja pojedince da reše određeni problem tako što će kroz razgovor i razmenu ideja doći do najboljeg rešenja.

Koorporativna memorija i kritičke funkcije drustvenog znanja

Koorporativna memorija je skup međusobno povezanih akcija jedne grupe (dva ili više pojedinca koji rade na postizanju zajednočkog cilja), koje se tiču odluka, procesa, ustaljenog ponašanja politike i procedura koje postoje nezavisno od pojedinaca koji te akcije omogućuju. Uključuje metode za bolje razmišljanje, brže učenje i efikasnu razmenu onoga što se zna. Radi se o tome da procesi efektivnog razmišljanja postanu sastavni deo jedne organizacije ...
Referentni URL