Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Beogradska berza - bankarstvo
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz berzanskog poslovanja.

Beogradska berza je prvobitno osnovana 21. novembra 1894. godine, dok su prve transakcije obavljene u januaru 1895. Poslednje transakcije zaključene su u aprilu 1941. godine. Formalno, Berza prestaje sa radom 1953. godine, kao nepotrebna institucija.
Beogradska berza je ponovo osnovana 1989. godine, prvobitno kao Jugoslovensko tržište kapitala, u skladu sa Zakonom o tržištu novca i tržištu kapitala, da bi 1992. godine promenila ime u Beogradsku berzu nastavljajući tradiciju nekadašnje, jedne od največih evropskih berzi.
Najznačajniji događaji u novijoj istoriji Beogradske berze su:
• septembar 2002 – otpočelo trgovanje obveznicama RS
• decembar 2002 – održana je Prva međunarodna konferencija Beogradske berze
• mart 2003 – uveden metod kontinuiranog trgovanja za obveznice RS
• septembar 2003 – započine obeležavanje 110 godina od osnivanja Beogradske berze otpočela je otvaranjem Izložbe starih hartija od vrednosti u Nišu
• septembar 2003 - održana Druga međunarodna konferencija Beogradske berze i održano prvo javno predstavljanje Projekta informacionog povezivanja berzi jugoistočne Evrope
• oktobar 2003 – otpočela testiranja sistema daljinskog trgovanja
• mart 2004 – sistem za daljinsko trgovanje pušten u rad
• septembar 2004 – Beogradska berza primljena je u punopravno članstvo Federacije evro-azijskih berzi - FEAS
• oktobar 2004 – prva trgovanja akcijama po metodu kontinuiranog trgovanja
• novembar 2004 – održana Treća međunarodna konferencija Beogradske berze Obeležena je 110. godišnjica Berze, svečanom Akademijom i Izložbom
• decembar 2004 – prvi put je objavljen BELEXfm , indeks na akcije kojima se trguje na slobodnom berzanskom tržištu
• februar 2005 – Beogradska berza postala je pridruženi član Federacije evropskih berzi - FESE
• mart 2005 – pušten je u rad servis za on-line praćenje trgovanja na Berzi – BELEX.info, kao i dobijanje podataka o trgovanju putem mobilne telefonije – SMS i WAP servisi
• maj 2005 – otpočela distribucija podataka putem data feed-a
• oktobar 2005 – objavljen je indeks BELEX15 – za akcije preduzeća koje se nalaze na metodu kontinuiranog trgovanja
• novembar 2004 – odrzana je Cetvrta medjunarodna koferencija Beogradske berze “Ocuvanje integriteta i efikasnosti trzista kapitala”
• novembar 2005 – održana je Četvrta međunarodna konferencija Beogradske berze “Očuvanje integriteta i efikasnosti tržišta kapitala”
• januar 2006 – lansirana nova unapredjena internet prezentacija Beogradske berze
• april 2006 – zapoceti kursevi obuke namenjeni opstoj i strucnoj javnosti kao i medijima
• april 2006 – potpisanim Memorandumu o razumevanju izmedju Beogradske berze i IFC-a uspostavljena saradnja na promovisanju i unapredjenju nivoa korporativnog upravljanja u Srbiji
• septembar 2006 – lansiran RSS srvis Beogradske berze baziran na internetu
• novembar 2006 – odrzana Peta medjunarodna koferencija Beogradske berze pod nazivom “Kuda idu Berze”

1. Berze – pojam i podela

Berza predstavlja posebno stalno trziste na kome se po unapred utvrdjenim pravilima i vremenskim sekvencama kupuje i prodaje odredjena roba. Kuovina i prodaja su predmet poslovanja berze shodno pravilima. U berzanske transakcije spadaju novac, devize, vrednosni papiri (npr. akcije i obaveznice) , kao i razne vrste robe (tipizirani proizvodi poljoprivrede i industrije).
Sve berzanske poslove obavljaju clanovi berze sa posrednicima koji se nazivaju brokeri.
Prema predmetu berzanskog poslovanja sve berze se mogu podeliti na:
- efektne berze (ili trziste kapitala),
- devizne berze (ili devizno trziste),
- novcane berze (ili trziste novca),
- robne berze (ili produktne berze).

1.1Osnivanje berze

Berza se moze osnovati kao finansijska berza i kao robna berza. Ako se trguje jednom vrstom trzisnog materijala – osniva se specijalizovana berza, a ako se trguje sa vise trzisnih materijala – osniva se mesovita berza.
Berza se osniva kao akcionarsko drustvo, u skladu sa saveznim zakonom kojim se uredjuje osnivanje i poslovanje preduzeca, ako ovim zakonom nije drugacije odredjeno.
Finansijsku berzu mogu osnovati banka, Postanska stedionica, osiguravajuce drustvo, savezna drzava i republika clanica.
Robnu berzu mogu osnovatipravna lica koja su registrovana za poslove proizvodnje i prometa robe, savezna drzava i republika clanica.
Berzu moze osnovati najmanje osam osnivaca, koji su duzni da obezbede:
1) minimalni iznos novcanog dela osnovnog kapitala propisanog ovim zakonom i odgovarajuci poslovni proctor;
2) dozvolu za osnivanje berze;
3) kadrovsku, tehnicku i organizacionu osposobljenost za obavljanje berzanskog poslovanja.
Odgovarajuci poslovni prostor obezbedjuje se prenosom prava svojine na poslovne prostorije ili ustupanjem koriscenja poslovnog prostora koji je osnivac zakupio na period od najmanje deset godina.
Pod kadrovskom osposobljenoscu berze podrazumeva se da berza raspolaze visokostrucnim kadrovima, od kojih su najmanje tri berzanska brokera s polozenim striucnim ispitom.
Pod tehnickom osposobljenoscu berze podrazumeva se da poseduje razvijeni informacioni, kompjuterski i komunikacioni sistem za berzansku elektronsku trgovinu i izvrsavanje obracunskih transakcija po poslovima zakljucenim na berzi.
Pod organizacionom osposobljenoscu berze podrazumeva se postojanje organizacionih delova za efikasno i jedinstveno obavljanje poslova na berzi.
Savezni organ nadlezan za izdavanje dozvole za osnivanje berze duzan je da u roku od 60 dana od dana podnosenja zahteva donose resenje o izdavanju dozvole za osnivanje berze, odnosno resenje o odbijanju zahteva.
Za direktora berze moze se imenovati lice koje je radilo na privrednim, bankarskim i finansijskim poslovima i koje nije osudjivano na kaznu zatvora za neko od krivicnih dela protiv privreda ili sluzbene duznosti.
Po dobijanju dozvole za osnivanje, osnivaci berze podnose izdavanje dozvola za rad berze. Uz zahtev osnivaci berze podnose:
1) dozvolu za osnivanje;
2) ugovor o osnivanju;
3) statut berze;
4) pravila berze;
5) dokaze da su ispunjene obaveze iz ugovora o osnivanju.

1.2 Funkcionisanje berze

Kada se sa galerije za posetioce izbliza osmotri bilo koja svetska berza, dozivljaj je zaista impresivan. Na samoj berzi sve izgleda zivo, kao u mravinjaku.
Preko berze se dobijaju brze informacije i ona omogucava vlasnicima kapitala da svoj kapital uloze unosno, a investitori da dodju do svezeg kapitala. Na znak zvona pocinje rad berze, kompjuteri i semafori se aktiviraju. Od tog trenutka akcije pocinju d padaju ili da rastu. Jedni prodaju, drugi kupuju. Jedni gube, a drugi dobijaju. Trgovina se vrsi dosta dinamicno, a za laika potpuno nerazumljivo. Sporazumevanje se vrsi odredjenim gestima ruku, sa tacno utvrdjenim signalima – otvorena saka znaci prodato, dlan okrenut licu kupovinu akcija.
Kupac, koji je zeleo da kupi odredjene akcije, odmah ce biti obavesten o transakciji. Vrednost akcija ce uplatiti za tri dana i proviziju brokeru. Akcije se ne dobijaju u ruke, vec ostaju u nekom trezoru. Dobija se samo potvrda o vlasnistvu.
Berza ne utvrdjuje cene akcija, vec su to rezultat ponude i traznje i samog procesa kupovanja i prodaja. Trgovanje se odvija metodom aukcije. U svakoj transakciji aukcija se prodaje onom ko ponudi najvisu cenu, a kupuje od onoga ko prodaje po najnizoj ceni.
1) Berza se otvara i pocinje sa radom u 9:30 i zavrsava u 4 sata posle podne, kada se za to oglasi zvono sa podijuma.
2) Berza iznajmljuje kabine brokerskim kucama. To je baza za brokera koji trguje na berzi.
3) Berza je istovremeno iznajmljuje prostor specijalisti koji je broker brokera. Broker-specijalista pomaze da se nalozi za kupovinu i prodaju aukcija obave po odredjenim cenama. On treba da obezbedi i sve uslove da se trgovina normalno obavi.
4) Na pultovima, koji se nalaze iznad specijalista, trguje se akcijama. Ne moze se dogoditi da se sa vise akcija vise kompanija trguje za jednim pultom.
Referentni URL