Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: E-vlada
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Poglavlje II
E-vladaPojam e-vlade
E-vlada može se definisati kao obavljanje poslovnih operacija u državnim organima i organizacijama primenom savremenih ICT.

Faktori koji su uslovili njegov razvoj
dinamičan razvoj IT,
usavršavanje telekomunikacija,
integracija IT i telekomunikacija,
svetski procesi globalizacije,
svetski procesi integracije,
praksa međunarodnog poslovanja,
viši kulturni nivo stanovništva,
e-poslovanje malih i srednjih preduzeća,
porast trgovine uslugama,
upotreba engleskog jezika.

Nemerljive koristi
 Nemerljive koristi od uvođenja e-vlade je teško izraziti u novčanoj vrednosti, ali se njihov značaj može identifikovati kroz:
servis potrošača,
internu obradu:
• brza i precizna obrada podataka,
• arhiviranje velike količine podataka,
• brza razmena podataka,
• trenutni pristup informacijama,
• automatizacija,
• podrška donošenju odluka,
• akumulacija znanja poslovnih sistema,
• učenje na prethodnim iskustvima,
konkurentsku prednost.

Merljive koristi
 Ušteda troškova i porast prihoda, predstavljaju samo neke od mnogobrojnih mernih instrumenata korisnosti. Uvođenjem e-vlade dolazi do sniženja troškova u nekoliko oblasti:
papir i poštanske provizije,
porast produktivnosti,
skladištenje,
manje povraćaja,
isporuka.

Uticaj globalnih promena na e-vladu
Odmah nakon terorističkog napada na Njujork, online rezervacija avionskih karata doživela je drastičan pad. S druge strane cnn.com je imao trostruko više saobraćaja nego što je to ikada zabeleženo.
Značajan uticaj na obim e-poslovanja je učinila pojava antraksa.
Na budućnost e-poslovanja će značajno uticati mere koje će Američka administracija preduzimati u borbi protiv terorizma.

Inicijative za regulisanje e-poslovanja
Države nastoje da regulišu oblast e-poslovanja u okviru svojih nacionalnih ekonomskih politika.
Vlade mnogih zemalja izradile su inicijativu o e-trgovini:
- SAD,
- EU,
- Japan...

Internet adresa
Državni domeni: uk – Velika Britanija, au – Australija, de – Nemačka, fr – Francuska...
Domeni:
com – komercijalni domen,
gov – vladine organizacije,
mil – vojna organizacija,
net – razni mrežni i administrativni čvorovi,
edu – obrazovne organizacije,
org – sve ostale organizacije.


lektira, studentski, poslovna, megatrend, diplomski radovi , magistarski radovi, maturalni radovi, diplomski rad, eseji, maturski radovi, seminarski radovi, diplomski radovi, master radovi, magistarski radovi, domaci radovi, domaci zadaci, projekti, maturalni, maturalne radnje, seminarski, maturski, diplomski, ekonomija, ekonomski, pravo, prava, menadzment, marketing, instalacija, tutorijal, tutorijali, tutorial, baze, baza, sistemi, informatika, ekonomika preduzeca, analiza, racunovodstvo, bankarstvo, osiguranje, spoljnotrgovinsko poslovanje, poreski sistem, politika, inteligencija, psihologija, sociologija, geografija, etika, kultura, fizika, seminarski rad, maturski rad
Referentni URL