Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Birokratija-fenomen birokratije kod maxa webera
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije, sociologije, psihologije ,filozofije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.


Interesovanja Maks Webera (1864-1920) zahvatala su više naučnih oblasti. Rođen u Njemačkoj, gdje je proveo i najveći dio svoje naučne karijere, Weber je bio čovek širokog obrazovanja. Njegova djela obuhvataju područja ekonomije, prava, filozofije, uporedne istorije, kao i sociologije. Dobar dio njegovog rada odnosio se na razvoj savremenog kapitalizma i načina na koje je savremeno društvo različito od ranijih oblika društvene organizacije. Kroz čitav niz empirijskih studija, Weber je prikazao neke od osnovnih karakteristika modernih industrijskih društava i jasno identifikovao ključne sociološke debate koje su i danas od centralnog značaja za sociologe.
Važan element Weberovog sociološkog stanovišta bila je ideja o idealnom tipu. Idealni tipovi su konceptualni ili analitički modeli koji se mogu koristiti da bi se razumio svijet oko nas. U stvarnom svijetu idealni tipovi su rijetki - često su prisutni samo neki od njihovih atributa. Međutim, ove hipotetičke konstrukcije mogu biti od velike koristi jer se svaka situacija u stvarnom svijetu može razumjeti ako se uporedi s nekim idealnim tipom. Na taj način, idealni tipovi služe kao jasno utvrđeno mjerilo. Važno je istaći da za Webera idealni tip nije predstavljao jedan savršen ili poželjan cilj. Umesto toga, on je mislio da je to „ćisti" oblik izvjesnog fenomena. Veber je koristio idealne tipove u svojim djelima o oblicima birokraije i tržišta.
Kada prikazuje, objašnjava ili opisuje birokratiju Weber je pokazuje kao racionalnu vlast koja predstavlja specifičan pronalazak zapadne kulture, dok je u tehničkom pogledu, predstavlja kao najsavršeniji tip vlasti. Racionalna vlast kakvom je doživljava Weber je trajan društveni oblik, koji podrazumijeva odvajanje službene dužnosti od privatnih poslova i odvajanje javne svojine od lične svojine članova organizacije. Racionalna vlast postoji kako u modernoj državi, tako i u privatnim kapitalističkim preduzećima i raznim udruženjima, ukoliko raspolažu brojnim upravnim aparatom koji je ...
Referentni URL