Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Značaj analitičke psihologije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije, psihologije ,filozofije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.


KARL GUSTAV JUNG


Karl Gustav Jung, psiholog i psihijatar, rođen je 1875. godine u Švajcarskoj. On spada u red najvećih mislilaca dvadestetog veka, a njegovo obimno i plodotvorno delo predstavlja izvor nadahnuća poslanika Duše i u dvadesetprvom veku.

Nakon završenih medicinskih studija Jung se opredelio za tada ni malo privlačnu specijalizaciju psihijatrije. Njegova odluka je bila nepokolebljiva i konačna .

1900. godine Jung postaje asistent na Psihijatrijskoj klinici Ciriškog univerziteta. Godina njegovog stupanja na Cirišku kliniku može da se obeleži kao godina početka njegovog dugog i plodnog naučnog rada.

1902. godine Jung je stekao doktorat tezom '' Prilog pozanavanju psihologije i patologije okultnih fenomena.'' Posle nekoliko publikacija o histeriji, maniji, simulaciji, svetsku slavu i brojne pozive u inostranstvo mu donosi rad iz '' Eksperimentalna istraživanja o asocijacijama kod zdravih'' do dans poznat i u kliničkim istraživanjima korišcen kao Jungov asocijativni test. 1907. godine u Beču desisusreo se sa Sigmundom Frojdom. Ovaj susret je značio prelom u Jungovom ličnom i u profesionalonom životu i njegovim daljim naučnim doprinosima...

SADRŽAJ

1. Biografija Karl Gustav Junga ............................................. 2
2. Analitička psihologija ...................................................... 3
3. Značaj analitičke psihologije za vaspitanje ......................... 4
4. Literatura ......................................................................9
Referentni URL