Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uticaj droge na svest - psihologija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije, psihologije ,filozofije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.


O DROGAMA:

Narkomanija u širem značenju te reči predstavlja strast za uyzimanjem opojnih sredstava. Izraz toksikomanija više odgovara,jer se osoba usled češćeg uzimanja nekog sredstva, droge nalazi u stanju periodicnog ili stalnog trovanja. Zavisnost od droge je sadašnji naziv za narkomaniju. Svako sredstvo , prirodno ili veštačko, koje dovodi ili može da dovede do neobuzdane potrebe ili požude za njom, za daljom upotrebom i povećanim uzimanjem tog sredstva je droga. Kada neko sredstvo ili čin nema više pravu svrhu, prvobitni cilj, onda je to sredstvo droga, a taj čin strast. Jedno uzimanje droge može postati navika. U svakom slučaju, izbor droge postaje “recept” kojim se postiže ono što se želi, malo po malo, ti recepti postaju svakodnevna potreba. Učestalim ponavljanjem uzimanjam droge dobija se uvek manje ili više isti efekat, ali ako droga “zakaže”, efekat ne bude dovoljan, onda se doza povećava ili se više puta dnevno uzima. Dobijeni efekat dovodi do sklonosti ka ponavljanju i tako se javlja želja za drogom. Pojavljaju se isti obrazci reagovanja, odnosno početak navika. Učestalost više nema periodičnost u uzimanju, već ta periodičnost postaje sistem, prava navika. Prvo povećanje doze jeste prag ka narkomaniji i početak žudnje, potrebe i neobuzdanosti. Od navike do zavisnosti je samo jedan korak. Svako prijatno osećanje, osećanje olakšanja i spokojstva teži ne samo za ponovnim doživljavanjem istog, već i za povećanjem doze droge koja to treba da omogući. U ovome se sastoji dinamičan nastanak narkomanije...

SADRŽAJ:

1. O drogama Strana 3.
2. Šta je zavisnost? Strana 4.
3. Kako se javlja zavisnost od droge? Strana 5.
4. Hipoteze o nstanku narkomanija Strana 7.
5. Klasifikacija droge Strana 9.
6. Uticaj droge Strana 10.
7. Telesno propadanje narkomana Strana 18.
8. Socijalno propadanje narkomana Strana 18.
9. Ponašanje narkomana Strana 19.
10.Zaključak Strana 20.
11.Literatura Strana 20.
12.Slike Strana 21
Referentni URL