Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Lokalna samouprava
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije, Finansija, Ekonomike i Elektronsko poslovanje.


Razvoj i integracija informacionih tehnologija i komunikacija mijenja naše društvo i ekonomiju.Danas računari i drugi elektronski uređaji sve češće komuniciraju i kontaktiraju direktno sa drugim uređajima preko mnoštva mreža,kao što je Internet.Potrošači i poslovni sistemi prepoznaju mogućnosti i uviđaju koristi od prihvatanja novih kompjuterski omogućenih mreža.Potrošači sada rutinski koriste kompjuterske mreže da bi identifikovali prodavce,procjenili proizvode i usluge,uporedili cijene i izvršili procjenu tržišta.U poslovanju mreže se koriste još proširenije za usvajanje i projektovanje procesa proizvodnje,tokove nabavke,pridobijanje novih potršača,unutrašnjim operacijama.
Ova elektronska revolucija u našoj ekonomiji izaziva dodatne investicije u ustanove,hardver,softver,održavanja i u ljudski kapital.Konačno,može izmeniti strukturu i učinak ekonomije koliko i uvodjenje kompjutera u prethodnoj generaciji.
Elektronsko poslovanje ili E – business je relativno nov pojam.U 90% slučajeva se pogrešno tumači jer ga ljudi poistovjećuju sa online prodajom i kupovinom.

E-BUSINESS – ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Sama riječ elektronsko označava poslovanje putem interneta i elektronskih medija.Početak se bilježi još ranih 70-tih. Nove dimenzije E-business dobija ranih 90-tih komercijalizacijom Interneta i definisan je kao nov način poslovanja tj. kao proces razmjene dobara,usluga i informacija online,putem Interneta.
Brizina razvoja E-business-a dovodi do pojave nove ekonomije – nove ekonomske ere.Time su pomjerene granice i pravila tradicijonalnih načina poslovanja.
Brzina,globalizacija,unapređenje produktivnosti,dolaženje do novih klijenata i dioba znanja među organizacijama i institucijama u ciju ostvarivanja konkurentske prednosti – jesu termini koji određuju elektronsko poslovanje. Sinonim za savremeno poslovanje jeste elektronsko poslovanje!

Definicije osnovnih termina elektronskog poslovanja

e-Commerce (Electronic Commerce EC-elektronska trgovina) je kupovina ili prodaja dobara ili usluga putem Interneta, naročito putem servisa world Wide Web.U praksi se ovaj termin često koristi umjesto termina e-business, što znači poslovanje putem interneta.Termin e-commerce može se definisati i kao proces upravljanja online finansijskim transakcijama od strane pojedinaca ili kompanija.Ovaj proces uključuje kako maloprodajne, tako i velikoprodajne transakcije. Sa marketinškog aspekta, E-Commerce je skoro idealni model komunikacije sa klijentom. Za razliku od konvencionalnih medija, komunikacija sa klijentom preko Interneta je individualna, pa je u takvom okruženju uspjeh gotovo zagarantovan.
Razvojem E- commerca posebno rastu šanse malim kompanijama da se za njih sazna i da ravnopravno sa velikim plasiraju svoje proizvode...
Referentni URL