Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analiza programa javnih rashoda
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije, Finansija, Ekonomike i Elektronsko poslovanje.


Program javnih rashoda predstavlja u sustini zadovoljenje potreba odredjenih drustvenih grupa na nivou drzave. Pre svega to se odnosi na rashode koji sluze za socijalne aspekte svekog drustva, podmirenje programa socijalnog osiguranja I pomoci, programa zdravstvenog osiguranja. Preostala dva programa se odnose na program nacionalne odbrane drzave I na rashode u oblasti obrazovanja. Ovi programi su znacajni iz dva razloga. Bitno je na pocetku naznaciti da su programi javnih rashoda sastavni deo fiskalnog sistema svake zemlje, koji se razlikuje od zemlje do zemlje po strukuri I nacinu raspodele na subjekte.Pojam programa javnih rashoda.

Program javnih rashoda predstavlja specifican vid trosenja sredstava previdjenih budzetom. Posto se programi finansiraju iz budzeta oni se tretiraju kao drzavni programi. Oni nastaju kao rezultat postojanja velikih problema koje kreatori politike treba da rese. Samim tim se postavljaju se I odredjena pitanja koja treba da pomognu u resavanju problema.
Program javnih rashoda verovatno ne bi ni postojao da ne postoji drzava. Jer da ne postoji aktivnost drzave nastao bi problem, zato sto ne postoji alternativni program koji bi efikasniji od drzavnog programa javnih rashoda. Moramo istaci da postoji jedan deo alternativnih intervencija koje takodje nastaju pod uticajem drzave i sluze kao dopuna za osnovne programe. To se odnosi na uticaj drzave na razlicite oblike raspodele, na razne vrste subvencija I uticaj na privatnu I drzavnu proizvodnju.
Neophodno je napomenuti da ovi programi imaju posebne karakteristike. One se ogledaju pre svega u postavljanju standarda kojim se treba rukoviditi pri izvrsenju drzavnih programa. Standardi treba da omoguce postovanje principa pravicnosti I efikasnosti pri raspodeli sredstava. Jednostavno standardi koji su na pravi nacin definisani zadovoljice I poreske obveznike I korisnike sredstava.
Treba obratiti paznju I na efekte koje izazivaju programi, koji se pre svega ogledaju u efikasnosti I raspodeli. Jedan od bitnih efekata se ogleda u stepenu ostvarenje ciljeva drzavne politike. Drzavni pregrami moraju da budu preraspodeljeni na lica kojima su stvarno potrebna, napr. da drzava placa zdravstvene usluge starijim licima jer ona imaju korist, da socijalna pomoc bude usmerene na one kojima je stvarno potrebna bez obzira na njihovu starost.


SADRZAJ

• Uvod 3
• Pojam programa javnih rashoda 4
• Javni rashodi u oblasti zdravstva 5
• Javni rashodi u oblasti nacionalne odbrane 7
• Javni rashodi u oblasti socijalnog osiguranja 8
• Javni rashodi u oblasti socijalne pomoci 10
• Javni rashodi u oblasti obrazovanja 12
• Zakljucak 14
• Literatura 15

Referentni URL