Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Finansijske institucije i tržišta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz menadžmenta.

Krajem prošlog veka dolazi do značajnog razvoja finansijskih tržišta i hartija od vrednosti.
Finansijsko tržište se definiše kao organizovano mesto i prostor na kome se traže i nude finansijska novčana sredstva i na kome se u zavisnosti od ponude i tražnje organizovano formira cena tih sredstava.
Finansijsko tržište ima ogroman značaj za svaku državu i njenu nacionalnu ekonomiju, jer omogućava nesmetano odvijanje:
-procesa proizvodnje i prometa
-optimalizaciju novčane mase
-likvoidnost nacionalne ekonomije
-alokacije novca
-ostvarivanje profitabilnosti
-ostvarivanje proširene reprodukcije.
Osnovna ekonomska uloga finansijskog tržišta je da omoguće ekonomski najracionalniji prenos finansijskih sredstava između suficitarnih i deficitarnih sektora u nacionalnoj ekonomiji. Zahvaljujući mogućnosti prelivanja novčanih sredstava finansijsko tržište omoguća stvaranje optimalnosti u alokaciji privrednih resursa iz skladnog razvoja subjekata privređivanja. Finansijsko tržište kao značajan segment ukupnog privrednog okruženja čine: institucije, instrumenti, kao i mehanizmi koje savremena država primenjuje radi regulisanja odnosa učesnika na tržištu.
Finansijsko tržište obuhvata sledeće strukture učesnika:
-zajmoprimaoce
-poverioce
-posrednike
-regulativu
-organe kontrole
-poreske organe.
Ovi učesnici na finansijskom tržištu imaju svoje mesto i ulogu koja se ogleda kroz slične subjekte:
1.subjekti koji stvaraju tržište
2.subjekti koji koriste usluge na tom tržištu
3.subjekti koji povezuju tržište sa državom.
Na finansijskom tržištu se obavljaju mnogobrojni i raznovrsni poslovi. Jedan broj poslova je direktno zavistan od vrste finansijskog tržišta, tako da se razlikuju poslovi koji su jedinstveni za sve vrste finansijskog tržišta, to su: promptni poslovi i terminski poslovi.
Postoji mnogo kriterijuma za podelu finansijskog tržišta, a osnovna podela je na:
-tržište novca
-tržište kapitala i
-devizno tržište.

Tržište kapitala

Pojam i ciljevi tržišta kapitala

Tržište kapitala je institucionalno organizovan prostor, sa svim potrebnim elementima neophodnim za njegovo funkcionisanje, u okviru koga se u tačno određenom vremenu i po precizno utvrđenim pravilima organizovano susreću ponuda i tražnja odgovarajućeg standardizovanog materijala.
Na tržištu kapitala trguje se dugoročnim finansijskim instrumentima, čiji je rok dospeća duži od godinu dana, a to su:
-obveznice privrednih i vanprivrednih subjekata
-hipotekarne obveznice
-sve vrste akcija
-dugoročni hipotekarni krediti.
Na tržištu kapitala se može doći do investicionih sredstava uzimanjem investicionih kredita, zajmova ili emitovanjem obveznica ili emitovanjem akcija. Tržište kapitala omogućava usmeravanje slobodnih finansijskih sredstava u najrentabilnije investicione projekte.
Subjekti koji traže kapital su preduzetnici koji ulažu pribavljeni kapital u rast i razvoj svojih firmi sa ciljem maksimiranja dobitka, povećanja konkurentnosti i osvajanja i proširenja tržišta. Dakle, preko ovog tržišta obezbeđuje se dugoročno finansiranje rasta i razvoja preduzeća, a time i ukupne nacionalane privrede. S obzirom da se raspoloživi kapital plasira preko tržišta kapitala, koje je regulisano tržišnim zakonima i uslovima, to je najbolja garancija da će ograničena količina kapitala biti uložena u one projekte koji će doneti najveće efekte, a to če dovesti i do bržeg rasta nacionalnog dohotka.
Između tržišta kapitala i tržišta novca postoji međusobna zavisnost i uslovljenost. To znači da dugoročni kapital kojim se trguje vezan je za korisnike, a ne i za davaoce tog kapitala. Davaoci kapitala mogu svoj dugoročno uložen novac da pretvore u likvidan novac, prodajom hartija od vrednosti.
Predmet kupoprodajnih transakcija na tržištu kapitala je kapital, odnosno novčana sredstva dugoročnog karaktera. Pod kapitalom u smislu predmeta rada i funkcionisanja tržišta
Referentni URL