Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Upravljanje promjenama sa primjerima u pomorskoj privredi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz menadžmenta.

Promjene su jedina stalna kategorija u prirodi i u zajednici ljudi. Od atmosferskih do političkih, od malih do upečatljivih i suštinskih, sastavni su dio svake organizacije i zahtijevaju stalno prilagođavanje zaposlenih i resursa poslovanja. Prilagođavanje samo po sebi nije dovoljno da bi organizacija išla u željenom pravcu razvoja i uspeha, zato što svaka promjena ne mora biti i nije sama po sebi promjena na bolje.
U pomorstvu kao izrazito uslužnoj grani privrede potrebno je inicirati konstruktivne promjene i znati upravljati njima, ovo zahtjeva proaktivan pristup rada i razmišljanja koji podrazumeva predviđanje budućih događaja, stvaranja potrebne klime za promjene, i odgovarajuće okruženje koje može da omogući da se promjene odvijaju u željenom pravcu. Sve su to zahtjevi koji se stavljaju pred menadžment organizacije. Međutim karakteristika modernog poslovanja u pomorstvu ukazuje na činjenicu da samo djelovanje menadžmenta ma kako uspješan bio nije dovoljno u velikom broju uočenih promjena. Sposobnost menadžmenta neke organizacije ogleda se u mogućnosti prenosa pozitivne energije prema promjenama na sve strukture zaposlenih i podrške koju ti zaposleni dobijaju.
Velika razlika u strukturi tereta, kao i nesrazmjerni kapaciteti brodova u odnosu na terete i regione u kojima obavljaju plovidbu dovode do čestih turbulencija u vozarinskim ratama i ostalima naknadama dovodi do promjenama u okruženju i same te promjene iniciraju promjene koje menedžment mora obezbijediti pomorskim preduzećima da bi oni efektivno mogli učestvovati u tržišnoj utakmici. Uspjeh kroz ostvarivanje promjena sadrži ogromnu uloženu energiju zaposlenih fokusiranu na pronalaženje i ostvarivanje najboljeg načina da se na promjene utiče i da se od njih izvede što veća korist za organizaciju.
Ovaj zadatak nije ni malo lak. Poznata je činjenica da su ljudi u opštem smislu rezervisani prema velikom broju promjena a naročito prema onima čiji im je cilj nepoznat, nejasan ili najblaže rečeno sumnjiv i opasan po egzistenciju. Otpor prema promjenama raste i sa godinama staža kao i sa rastom birokratizacije odnosno sa starošću organizacije.
Odgovornost menadžera za pravilan prikaz ideja i vizija time je veća i zahtijeva od ove kategorije ljudi visoke etičke i intelektualne sposobnosti, zahtijeva kompletno zaokruženu zrelu ličnost koja zna šta hoće, može i smije; puno poštovanje prema saradnicima, veštinu komuniciranja i stvaranje klime povjerenja među zaposlenima, korisnicima i stejkholderima.

Jednostavnost u objašnjavanju osnovnih ideja i njihove primjene u svakodnevnim situacijama samo su rezultat dugotrajnog plodonosnog i napornog rada na proučavanju organizacionih i psiholoških aspekata uspešnog upravljanja promjenama.

Sl. 1. Operativna obala na kontejnerskom terminalu u pomorskoj luci
Glavni cilj upravljanja promjenama je osigurati pozitivne ljudske reakcije na promjene u smislu njihove implementacije u skladu s postavljenim ciljevima.

Dr Isak Adižes, u knjizi “ Upravljanje promjenama”, kroz sokratovski vođen dijalog sa jednim ambicioznim i znatiželjnim učenikom, na izuzetno duhovit i jednostavan način iznosi duboko utemeljeno i na činjenicama osnovano znanje, metodologiju i nauku upravljanja promjenama u poslu i društvu kao i u privatnom i porodičnom životu.
Dosadašnja je praksa u pomorskoj privredi i pomorskom menadžmentu da se u strukturi troškova vezanih uz organizacijske promjene oko 80 posto sredstava usmjeri na informacijsku tehnologiju, a samo 20 posto na upravljanje promjenama i ljudsku sastavnicu. Bez znanja, povjerenja i timskog rada promjene su osuđene na propast. Štoviše, napravljena šteta je višestruka.
Referentni URL