Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Istraživanje tržišta knjiga u Srbiji
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz menadžmenta.

-Ovo Istraživanje trišta knjiga naručila je Narodna biblioteka Srbije.
Istraživanje je finansijski podržano od strane fondacije Next Page.
Istraživanje je organizovalo, sprovelo i koordiniralo preduzeće MC Most.

Tim istraživača:
MC Most – Aleksandar Drakulić
-Organizacija i koncept celokupnog istraživanja
-Istraživanje knjižarа
-Istraživanje javnih biblioteka
-Istraživanje izdavačkih kuća
Synovate – Dejan Velimirović
-Kvantitativno istraživanje tržišta knjiga
Aquagroup – Ljubica Jerotijević
-Kvalitativno istraživanje metodom fokus grupa

Prema našim saznanjima ovo je najveće i najsveobuhvatnije istraživanje o knjigama,knjižarama, izdavačima, bibliotekama, kupovini knjiga i čitanju, do sada sprovedeno uSrbiji.
Istraživanje se sastoji iz pet odvojenih i srazmerno nezavisnih delova:
-Kvantitativno istraživanje tržišta kupaca knjiga realizovano telefonskom anketom na 1000 ljudi starijih od 14 godina u Srbiji.
-Kvalitativno istraživanje realizovano metodom fokus grupe na šest, po polu i godinama selekcionisanih, uzoraka Beograđana
-Istraživanje knjižara, realizovano telefonskom anketom na uzorku od 117 knjižara u Srbiji.
-Istraživanje izdavačkih kuća, realizovano telefonskom anketom na uzorku od 104 najveće izdavačke kuće u Srbiji.
-Istraživanje biblioteka, realizovano telefonskom anketom na uzorku od 124 javne biblioteke u Srbiji.
Mnoge od rezultata smo očekivali, neke smo predvideli, ali su nas neke informacije i prilično iznenadile. Važno je da sad imamo osnovu, ili dobar početak, pa ćemo, nadamo se, ovo istraživanje sa minimalnim izmenama, sprovoditi u pravilnim vremenskim razmacima, tako da ćemo pored zatečenog stanja moći da pratimo i trendove.
Referentni URL