Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Proces donošenja strateških odluka
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz menadžmenta.

U ovom radu su prikazane mogućnosti savremenog koncepta analize podataka i korišćenja nekih kvantitativnih metoda u procesu odlučivanja. Poseban akcenat stavljen je na proces donošenja odluke uz pomoć stabla odlučivanja, kao i ulogu aposteriornih verovatnoća u tom procesu. Kada je reč o procesu odlučivanja, stavovi autora i definisanje samog procesa su različiti, ali se u svima provlače, kao zajednička nit, sledeća saznanja: proces odlučivanja je u stvari izbor između više raspoloživih alternativa za konkretan problem, čiji je rezultat i krajnji cilj sama odluka, a glavni akter procesa jeste donosilac odluke koji može biti pojedinac (direktor ili menadžer) ili grupa ljudi (skupština akcionara, upravni odbor, kolegijum).

Kako se donošenje odluke bazira na argumentovanim činjenicama o razmatranom problemu i njihovoj detaljnoj analizi, to se nameće zaključak da kvantitativne metode, tj. optimizacione metode i matematički modeli imaju značajnu ulogu u procesu donošenja odluka. Odluka o izboru metode kojom neku odluku ocenjujemo kao dobru ili lošu, zavisi pre svega od količine informacija koje donosilac odluke poseduje o konkretnom problemu, kao i od okruženja u kome se donosi odluka. Dakle za valjanu odluku, neophodna je i valjana analiza podataka.

Postoje dve vrste modela donošenja odluka: preporučujući i opisni. Ranije, normativan pristup se smatran preporučujućim, u smislu da nam model govori šta treba da bude učinjeno. Normativan ili preporučujući model pokušava da nametne onome ko donosi odluku radni okvir koji se ogleda u pretpostavkama modela.

Opisni model, s druge strane, opisuje korake koji su uključeni u odlučivanje za jedan od raznolikog izbora kurseva akcije koji su dostupni onom koji donosi odluku. Kao što ćemo kasnije videti, ovo nije uvek racionalan proces.

Odluka je obično izbor jedne od alternativa,i što se neko nalazi više na hijerarhijskoj lestvici upravljanja, izbor "za" i "protiv" kada je reč o alternativnim tokovima akcije o kojoj treba doneti odluku, postaju gotovo jednako izbalansirani. Zato je teško doneti odluku, jer za oba toka akcije postoje značajna opravdanja. Potrebno je zato saslušati što je moguće više različitih mišljenja i zatim, na osnovu tih mišljenja, doneti odluku.

Odluke bi trebalo da se zasnivaju na mišljenjima a ne na činjenicama, jer u mnogim slučajevima činjenica može dovesti u zabludu ako nije u pravom kontekstu. Osim toga vrlo često se mogu pronaći činjenice koje mogu opravdati nečiji stav čak iako taj stav nije ispravan. Efikasan rukovodilac rado prima različita mišljenja, zatim donosi odluku zasnovanu na svojoj proceni tih različitih mišljenja.

Ciklus odlučivanja

Sprovedeno je proučavanje preko 2000 menadžera, supervizora i izvršilaca da bi se odredilo koje korake su u ciklusu odlučivanja upotrebili i za koje su pronašli da su od pomoći. Iz ovog proučavanja je izašao jednostavan radni okvir u devet koraka, mada je i ishod drugih proučavanja takođe imao ulogu.

1.Nadgledanje. Okruženje treba konstantno da bude nadgledano da bi se dobila povratna reakcija. Onaj koji donosi odluku nadgleda okruženje da bi detektovao devijacije od onoga šta je planirano ili uočava znake o potrebi da se odluči. na primer, kompanija pravi specijalizovanu opremu za testiranje kvaliteta za industiju procesiranja hrane. Generalni direktor kompanije, pošto je već nadgledao okruženje, je postao svestan činjenice da se povećava broj zakasnelih dostava opreme za testiranje klijentima. Nakon toga j ova informacija pojačana žalbom važnog klijenta, koji je upravo primio drugu zakasnelu dostavu.
2.Definisanje. Problem ili situacija moraju da budu precizno definisani. Uočena informacija u fazi nadgledanja može da se odnosi na simptome problema, ali ne i na uzroke. Iz početnih ispitivanja deluje moguće da su komunikacione teškoće između proizvodnje i marketinškog rada faktor koji doprinosi problemu kasnih dostava. Generalni direktor piše pismo marketinškim i direktorima proizvodnje tražeći informaciju u vezi službe dostavljanja klijentima i o sadašnjoj upotrebi proizvodnog kapaciteta.
3.Određivanje. Ciljevi odluke moraju da budu određeni, i treba uzeti u obzir moguće rizike i ograničenja. Ono što su oni koji donose odluke očekivali da se postigne je pojašnjeno.
4.Dijagnoza. Problem ili situacija je potpunije analizirana, a uzroci problema su pažljivo razmotreni. Generalni direktor raspravlja o problemu sa direktorom proizvodnje, koji izjavljuje da su razlozi zakasnelih dostava nerealistična obećanja u vezi dostave koja daje kadar prodaje, čija je greška i ta što proizvodnom kadru ne daju dovoljno opomena da planiraju proizvodnju kada se primaju velike nove porudžbine. Suočen sa ovim dokazom marketinški direktor u razgovoru sa generalnim direktorom brani kadar prodaje. On ili ona podržava da je tačna dostava ključna u veoma konkurentskim tržišnim uslovima, i da kompanija mora brzo da reaguje da bi dobila nov posao. Neizbežno je da proizvodni kadar ne može da očekuje puno opomena o novim porudžbinama. Direktor marketinga takođe smatra da je problem neadekvatan kapacitet u proizvodnoj oblasti, zbog malih ulaganja u fabriku tokom određenog perioda. Stoga proizvodni rad nema dovoljno fleksibilnosti da bi ispunio rokove dostave. Generalni direktor u ovoj fazi oseća da zbog komunikacionih teškoća ni direktor proizvodnje ni direktor marketinga nemaju kritične informacije na svom raspolaganju kada donose odluke.
5.Razvitak. Razvijaju se alternativni pravci akcija ili rešenja. Opcije otvorene za kompaniju su razmotrene i kritične opcije su nabrojane kao: (a) uvođenje kompjuterizovanog informacionog sistema; (b) od celog kadra prodaje se traži da proveri kod kontrole proizvodnje pre nego što daje obećanja u vezi dostave; © odvajanje jednog popodneva svake nedelje za sastanak kada operativni menadžeri mogu da diskutuju o pitanjima od izuzetne važnosti; i (d) od celog kadra prodaje se traži da završi nedeljne izveštaje o verovatnoći primanja porudžbina od klijenata u
Referentni URL