Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sistem osiguranja u Crnoj Gori
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


UVOD

Osiguranje kao značajan segment privrede je u tijesnoj sprezi sa privrednim aktivnostima. Stepen razvijenosti osiguranja u nekoj zemlji uslovljen je stepenom njene ekonomske razvijenosti. Stoga karakteristike makroekonomskog ambijenta u kome posluju osiguravajuće kompanije neposredno uslovljavaju karakteristike osiguranja. U osiguranju su više nego u bilo kojoj drugoj djelatnosti isprepleteni pojedinačni i globalni interesi što mu daje poseban značaj u privrednom životu svake zemlje.

Osiguravajuće kompanije plasiraju tj. ulažu svoja sredstva u modernizaciju privrede, podizanje novih kapaciteta, finansiranje izvoza i slično, čime doprinose razvoju privrede, istovremeno ostvarujući prihod ne izlažući se suviše velikom riziku. Mala i srednja preduzeća predstavljaju ekonomsku budućnost svake zemlje, ali vidimo da bankarski sistem još uvijek ne kreditira i ne podstiče razvoj malih i srednjih preduzeća. Bez rasta industrijske proizvodnje ne možemo očekivati ni razvoj osiguranja. Ranije, kada smo bili srednje razvijena evropska zemlja, na osiguranje industrije je otpadalo 70% ukupnog jugoslovenskog portfelja osiguranja. Bez ulaska stranog kapitala i stranih osiguravajućih kompanija u zemlje regiona ne možemo očekivati razvoj životnog osiguranja kao ni dobrovoljnog penzijskog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koja takođe spadaju u grupu osiguranja lica. Kočnica tome je potencijalna politička nestabilnost u nekim djelovima regiona.


Sadržaj


UVOD
1 Tržište osiguranja u Crnoj Gori 4
1.1 Regulatorni okvir 9
1.2 Zdravstveno osiguranje 11
1.3 Penzijsko osiguranje 15
1.4 Osiguranje u EU: Italija 22
ZAKLJUČAK 24
LITERATURA 26
Referentni URL