Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pojam skupa kod dece predškolskog uzrasta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Danas je prisutno nepodeljeno mišljenje o velikom značaju matematičkog obrazovanja kod dece predškolskog uzrasta. Matematički sadržaji se neizostavno provlače kroz sve dečje igre i aktivnosti. Shvatanje kvantitativnih odnosa, shvatanje prostora i prostornih odnosa, uočavanje oblika predmeta i dimenzija predmeta, korištenje raznovrsnih načina merenja i dr. postaje jedan od osnovnih uslova za obavljanje niza praktičnih radnji u ovom uzrastu.(Marendić, 2009, 130)

Razvoj matematičkih pojmova je važno sredstvo razumevanja prirodnih i društvenih fenomena koji okružuju dete ovog uzrasta. Matematika uvodi dete u percipiranje i shvatanje odnosa u neposrednom okruženju, pomaže razvoju dečjeg mišljenja i drugih psihičkih funkcija, odnosno bogati dečji rečnik vokabularom nužnim za dobru i jasnu komunikaciju sa svojom okolinom. Polaskom u dečji vrtić logičko-matematički razvoj dobija odlike planskog i sistematskog rada u skladu sa zahtevima savremenog, integrisanog predškolskog kurikula, obuhvatajući sledeća matematička područja: opažanje, shvatanje i apstrahovanje prostora i prostornih relacija; opažanje, imenovanje i apstrahovanje dimenzija predmeta; razvijanje pojmova geometrijskih oblika u prostoru i ravni, razvijanje pojma broja na osnovi logičkih operacija s konkretnim predmetima i operacijama sa skupovima odnosno aktivnosti merenja.

Teoretski okvir razvoja matematičkih pojmova u integrisanom predškolskom kurikulu ima funkciju opšte orijentacije u radu uzimajući u obzir karakteristike razvoja predškolskog deteta, karakteristike učenja predškolskog deteta, prirodu matematičkih sadržaja odnosno primenu određenih didaktičko-metodičkih smernica koje imaju za cilj uspešno ostvarivanja razvojnih zadataka u predškolskom uzrastu.
Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova interdisciplinarno je naučno područje koje koristi naučne spoznaje iz predškolske pedagogije, razvojne psihologije, matematike, didaktike, predškolske metodike, psihologije učenja, logike i sociologije.
Zbog visokog stepena apstrakcije, kao osnovne odlike matematičkih sadržaja, kao i dobi i razvijenosti deteta, metodika razvoja matematičkih pojmova posebno je upućena na teorijske i empirijske rezultate istraživanja razvojne psihologije. U teorijskim pristupima i odgojnoj praksi prisutno je nepodeljeno mišljenje da razvoj početnih matematičkih pojmova mora pratiti, odnosno, biti u skladu sa:
1. razvojnim karakteristikama predškolske dece, odnosno prirodom tog razvoja, a posebno prirodom njihovog spoznajnog razvoja i
2. karakteristikama procesa učenja predškolskog deteta.


Sadržaj

UVOD
1.1 Pojam skupa 4
1.2 Razvijanje pojma skupa u predškolskom vaspitanju 5
1.2.1 Pridruživanje elemenata jednog elementima drugog skupa 8
1.2.2 Upoređivanje skupova i izgrađivanje skupovnih relacija 10
1.3 Uloga i značaj skupova u predškolskom vaspitanju 11
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 18
Referentni URL