Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ž
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Žarko

Značenje muškog slavenskog imena Žarko dolazi od korjena “žariti”.


Želimir

Želimir je slavensko muško ime sastavljeno iz dvije riječi: “želi” i “mir”.


Željko

Značenje muškog imena Željko dolazi sasvim očito od imenice “želja”. Ovo ime je prilično popularno među Hrvatima, a i Srbima.

Referentni URL