Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: M
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Mihajlo

Mihajlo (Mihailo, Mihael) je ime hebrejskog porijekla nastalo od pitanja (mi kəmo ʔelohim) ili “tko je kao Bog?”. Michael je također jedan od arhanđela.

Miloš

Značenje muškog imena Miloš dolazi od pridjeva “mio”. Ovo je relativno popularno ime među Srbima.

Mateja

Mateja (Matea) je u Hrvatskoj žensko ime hebrejskog porijekla i znači: “Božji dar”. Ovo je relativno često ime na našim prostorima. U Srbiji je Mateja najčešće nadjevano kao muško ime.

Marijan

Marijan (Marian, Marjan, Marin) je ime latinskog porijekla i znači “zvijezda mora”.

Marko

Ime Marko je latinskog porijekla, od riječi Marcus – mlat, čekić; ratnik. Ovo ime spada među najpopularnija muška imena u Hrvatskoj, a koristi se i u Srbiji.

Milorad

Ime Milorad najčešće nose Srbi ali ponekad i Hrvati. Značenje imena dolazi od pridjeva “milo” i “rad”.

Miodrag

Ime Miodrag nose Hrvati i Srbi. Značenje imena dolazi od pridjeva “mio” i “drag”.

Mirko

Mirko je muško ime popularno među Hrvatima i Srbima, a nastalo je očito od imenice “mir”.

Miroslav

Miroslav je muško slavensko ime koje nose Hrvati, a i Srbi. Složeno je od osnova sa značenjem “mir” + “slava”. Ovo je relativno popularno ime na našim prostorima.

Mladen

Mladen je relativno popularno ime u Hrvatskoj i Srbiji, a dolazi od pridjeva “mlad”.
Referentni URL