Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: G
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Gojko

Gojko je još jedno od slavenskih imena, a ima značenje: “korpulentan”, “debeljuškast”.

Goran

Goran je staro slavensko ime sa značenjem: “gorski čovjek”, “planinac”. Ovo je relativno često ime među Hrvatima i Srbima, ali i Makedoncima.

Gordan

Ime Gordan je slavensko ime koje nosi značenje: “gord”, “ponosan”.

Gradimir

Gradimir je staro slavensko ime sastavljeni iz dvije riječi: “gradi” i “mir”.
Referentni URL