Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: В
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Bojan
Postoji nekoliko različitih tumačenja o porijeklu imena Bojan. Najčešća verzija je ta da ime Bojan dolazi od riječi “boj” (bitka). Druga verzija je da dolazi iz avarskog jezika od bajan – “bogat, imućan” ili “vođa, vladatelj horde”. Prema trećoj teoriji ime Bojan je češkog porijekla. Naime, postoji jedno staro keltsko pleme pod nazivom Boii, koje [...]

Borivoje
Borivoje je slavensko muško ime sastavljeno iz dvije riječi: “borba” i “vojnik”. Druge varijante ovog imena su: Bora, Bore, Borivoj, Borjan, Borko i Boro.

Bogoljub
Značenje muškog slavenskog imena Bogoljub dolazi od imenice “Bog” i staroga pridjeva “ljub – mio, drag”. Ovo ime nose većinom Srbi.

Boban
Muško slavensko ime Boban nastalo je od biljke bob. Ovo ime nije tako popularno ali spada među 1000 najčešćih muških imena u Hrvatskoj.

Berislav
Berislav (Berisav, Beriša) je slavensko muško ime. Značenje imena dolazi od imperativa “beri, brati” i riječi “slava”. Ovo ime je relativno popularno među Hrvatima i Srbima.

Blagomir
Blagomir (Blagoje) je staro slavensko ime nastalo od dvije riječi: “blag” i “mir”.

Bogdan
Bogdan je muško slavensko ime koje znači: “dar od Boga”. Nose ga Srbi, Hrvati, Rumuni, Ukrajinci, Česi i Poljaci.

Borislav
Ime Borislav je relativno često među Hrvatima i Srbima i sastavljeno je od dvije riječi: “boriti se” i “slava”.

Boris
Boris je jedno poznato i često korišteno ime u raznim zemljama: Hrvatska, Bugarska, Rusija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Bjelorusija. Postoji nekoliko teorija o njegovom porijeklu. Najčešća teorija je da dolazi iz bugarskog jezika gdje može imati značenja: “vuk”, “nizak” ili “snježni leopard”. Druga teorija je da je to samo skraćena verzija slavenskog imena Borislav.

Božidar
Božidar (Boško, Boža) je slavensko ime sastavljeno iz dvije riječi “Božji dar”. Ovo ime je prevod grčkog imena Teodor.

Branimir
Branimir je još jedno od starih južnoslavenskih imena, sastavljeno od dvije riječi “brani” i “mir”.

Branislav
Branislav je jedno od starih slavenskih imena i ima značenje: “branitelj slave”.

Branko
Ime Branko ima jednostavno značenje koje dolazi od korjena “braniti”. Ovo je relativno često ime na našim prostorima.

Budimir
Muško ime Budimir ima jednostavno značenje. Nastalo je od dvije riječi: “budi” i “mir”.
Referentni URL