Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Marketing planiranje u turizmu- analiza slučaja Marketing plan hotela Grand Hotel Or
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Diplomski rad “ Marketing planiranje u turizmu” je nastao kao rezultat autorovog interesovanja u oblasti marketinga u turizmu i dužeg upoznavanja sa načinom njihovog funkcionisanja. Autor je došao do podataka o dosadašnjim iskustvima i rezultatima u jednoj od najviše proučavanih oblasti marketinga.
Ideja autora je da dâ jasnu predstavu o analiza slučaja: Marketing plan hotela Grand Hotel Orebic.

Ovaj diplomski rad je podeljen u 7 celina.

U prvom delu rada su izložene uvodne napomene, dat je uvod u oblast turizma.
U drugom poglavlju su dati podaci o turisticko geografskom polozaju hotela i njegovoj marketinškoj strategiji.
Treće poglavlje daje teorijski pregled na funkcionalna podjela hotela.
U četvrtom poglavlju su opisani elementi radnog procesa u hotelu .
Peto poglavlje postavlja organizaciju rada hotela, tehnicko-tehnoloskog procesa u hotelu.
Sesto poglavlje je zaključak ovog rada. Sledi spisak korišćene literature dat u sedmom poglavlju.

S A D R Ž A J


PREDGOVOR 3
1 UVOD 4
1.1 Pojam i nastanak turizma 5
1.2 UGOSTITELJSKA DJELATNOST, NJEN ZNAČAJ I ULOGA ZA RAZVOJ TURIZMA 7
2 TURISTIČKO GEOGRAFSKI POLOŽAJ HOTELA 9
2.1.1 KLIMA 9
2.1.2 PRIVREDA 10
2.1.3 SMJEŠTAJNI KAPACITETI i UGOSTITELJSKI OBJEKTI Grand hotel Orebić 10
2.1.4 Trenutna percepcija Grand Hotela Orebić na tržištima 13
1.4. Poslovni ciljevi ( ciljevi prodaje ) za 2008. god. 15
1.5. Opis tržišta u 2008 16
1.5.1. Tržišni mix 16
1.5.2. Kanali prodaje 17
1.6. Konkurencija 17
2.1.5 Opis proizvoda i usluge 18
2.2 Marketinška strategija 18
2.2.1 Promocija prodaje (B2B) 20
2.2.2 Sajmovi, prezentacije i radionice 20
2.2.3 Reklama 20
2.2.4 Direktni marketing & prodaja 21
2.2.5 Promocija prodaje (B2B) 22
U K U P N O € 21.500 22
Direktni marketing & prodaja 22
2.2.6 PODJELA, KLASIFIKACIJA I KATEGORIZACIJA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U HRVATSKOJ 22
2.2.7 Oznaka vrste i kategorije ugostiteljskog objekta 24
2.3 Izgled oznake vrste i kategorije ugostiteljskih objekata 26
3 FUNKCIONALNA PODJELA HOTELA 34
3.1.1 Društveno smještajni dio 34
3.1.2 Proizvodno uslužni dio 37
3.1.3 Ekonomsko tehnički dio 38
3.1.4 Društveno smještajni dio 38
3.2 Hotelsko domaćinstvo 41
3.2.1 PROIZVODNO USLUŽNI DIO 44
3.2.2 Ekonomsko tehnički dio 49
3.2.3 Ventilacija 49
3.2.4 Klimatizacija 50
3.2.5 Instalacija vode i odvoda 50
3.2.6 Elektro instalacije; rasvjeta, snaga telefonijE, TV i radio, alarmna signalizcija, gramofon, ozvučenje 50
3.2.7 RADionice 50
3.2.8 Garaže 50
3.2.9 protivpožarna zaštita 51
3.2.10 propisi o zaštiti na radu 51
4 ELEMENTI RADNOG PROCESA U HOTELU 51
4.1.1 Kadrovi kao činilac radnog procesa u hotelu 51
4.1.2 Sredstva kao činilac radnog procesa u hotelu 51
4.1.3 Osnovna sredstva hotela 51
4.1.4 Obrtna sredstva hotela 52
4.1.5 Troškovi osnovnih činilaca radnog procesa u hotelu 53
4.1.6 Troškovi rada 53
4.1.7 Troškovi sredstava za rad 53
4.1.8 Troškovi materijala 54
5 ORGANIZACIJA RADA, TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH PROCESA U HOTELU 55
5.1.1 KADROVI U HOTELU, RUKOVOĐENJE I UPRAVLJANJE HOTELOM 56
5.1.2 POJAM I ZNAČAJ MARKETINGA ZA POSLOVANJE HOTELA 59
5.1.3 PROMOCIJA I POLITIKA CIJENA U HOTELU 64
5.1.4 PLANIRANJE PRODAJE HOTELSKIH USLUGA 65
5.1.5 DOLASCI, NOĆENJA I PRIHOD OD USLUGA U HOTELU 67
5.1.6 MJERE I PREPORUKE ZA BOLJI RAD HOTELA 71
6 ZAKLJUČAK 72
7 LITERATURA 73

Referentni URL