Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Emocija straha - ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Strah je najosnovnija, najinstinktivnija emocija i podloga mnogima drugima ( ljutnji, ljubomori, tuzi ili stidu ). Svaki čovjek je u životu bar jednom osjetio strah. Čovjek osjeća strah u različitim životnim razdobljima i u različitim oblicima. Počevši od djetinjstva strah pripada među prva i najčešća emocionalna iskustva malog djeteta. Svijet u kojem živimo pun je nesigurnosti i izazova, a posebno za malo dijete koje ne zna ispravno tumačiti neugodne okolnosti. Tada dijete biva sklono pretjeranim, dramatičnim zaključcima, zamišljanju strašnih stvari ( strah od mraka) , što je posljedica činjenice da se ono osjeća malim i nemoćnim u nepoznatom i složenom svijetu. Osjećanje emocije straha je svojstveno i za odrasle ljude. Ljudi se uvijek nečega boje. Ljudi osjećaju različite strahove. Neko se može plašiti mraka, ili onoga šta govori, misli ili radi u javnosti; moze se plašiti osjećaja usamljenosti ili praznine života. Čovjek se može plašiti budućnosti, smrti, visine, zatvorenog prostora ili zmija... Postoji toliko mnogo oblika straha, neurotičnih kao i zdravo racionalnih strahova. Ali se postavlja pitanje koliko strah uopšte može biti racionalan i zdrav!? Strah ima pozitivan utjecaj na čovjekov psihički život onda kada sprječava čovjeka da dovede vlastiti život u opasnost, služi čovjeku kao upozorenje. Tada čovjek može iskoristiti strah da omogući sebi vlastitu egzistenciju. Strah može i negativno utjecati na čovjekovo psihičko zdravlje. Negativan je onda kada sprječava čovjeka da kognitivno razmišlja, donosi racionalne odluke. Kao takav strah čovjeku ''veže'' ruke, čini ga bespomoćnim, smanjuje čovjekovu spremnost na akciju i potpuno potčinjava ljudski život svom negativnom uticaju. Strah je emocija koja kod čovjeka oduvijek prisutna, urođena i važan je dio ljudskog postojanja i zato postoje načini na koje čovjek može nadvladati strah, njime kontrolirati i u skladu njim zdravo živjeti....


Referentni URL