Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Stanje bezbednosti na balkanu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Najveća garancija stabilnosti i prevazilaženja sukoba u našem regionu, na Balkanu, svakako leži u činjenici da u svim državama regiona danas postoje demokratski izabrane vlasti – verovatno prvi put u istoriji u svim zemljama istovremeno – i sve one imaju kao osnovni cilj ulazak u evropske integrativne procese, a pre svega u Evropsku Uniju. Pošto Unija, svakako, ne želi da uvozi probleme i sukobe, evropska integracija je bitan stimulator rešavanja spornih pitanja.

Ukupno uzevši, pošto je plaćena visoka cena – a posledice se osećaju i danas, može se reći da je i ovaj najteži period za nama, i da osnovna pretnja našoj bezbednosti nisu ni pretenzije velikih sila i blokova, ni mogući sukobi sa susedima. U globalnim razmerama, pošto možemo smatrati da je najrizičniji period raspada nekih država i početak tranzicije u Istočnoj Evropi prevaziđen, deluju novi ili neki obnovljeni stari faktori ugrožavanja bezbednosti. Pre svega, nerešeni nacionalni i teritorijalni sporovi – sa dugom istorijom – nadovezuju se na ključni problem današnjeg sveta – ekonomsku i socijalnu nejednakost i povećanje razlika između najrazvijenijih i nerazvijenih zemalja.

Dok u Evropi postoji EU kao "korektivni faktor" i centar okupljanja, izvan Evrope je na nizu tačaka vrlo teško stabilizovati situaciju, čitave teritorije su ili bez kontrole i organizovane vlasti (delovi Avganistana, Konga itd.), ili pod vlašću totalitarnih režima sa teško predvidljivim namerama. Takve teritorije predstavljaju startnu poziciju za delovanje međunarodnog terorizma koji se oslanja na nerešene nacionalne i socijalne probleme, a u krajnjoj meri dovodi do vrlo opasne međunarodne destabilizacije koja ove probleme samo produbljuje. Nema sumnje da je međunarodni organizovani terorizam danas najveća bezbednosna pretnja u svetu.

Borba protiv njega mora sadržati dva kompatibilna elementa: odlučnu direktnu akciju protiv izvršilaca i organizatora terorizma, i dugoročne mere za postepenu eliminaciju njegovih političkih i socijalnih uzroka. Pri tome je saradnja između država, odnosno formiranje čvrste anti-terorističke koalicije od presudnog značaja...

Sadržaj :


UVOD 3
1.1 ESDP – faktor bezbednosti na Balkanu 4
1.2 Pravni osnov međunarodnog obezbeđenja bezbednosti na Balkanu 7
1.3 Lokalni i regionalni sukobi kao bezbednosni problem 9
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 13

Referentni URL