Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Prevare u osiguranju i premijske stope
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Osiguranje je delatnost koja štiti čoveka i njegovu imovinu od rizika. Čoveka i njegovu zajednicu od davnina su ugrožavale najrazličitije opasnosti preteći da ih unište, povrede, ugroze život, zdravlje ili imovinu, dovodeći u pitanje čak i njihov opstanak. Razni oblici zaštite koji su primenjivani morali su se neprekidno usavršavati budući da su nastajale i nove opasnosti, odnosno rizici. Sem potrebe za zaštitom sopstvenih dobara od prirodnih nepogoda ili od tuđih radnji, javljala se i potreba za zaštitom od posledica sopstvenog delovanja kojim se može naneti šteta tuđim dobrima. Pojedinac sopstvenim snagama nije mogao obezbediti ovakvu zaštitu. Stoga je vrlo rano u razvoju ljudskog društva iskrsla zamisao o ustrojenju neophodne zaštite preko mehanizma kojim će pojedinci, ugro-ženi istom opasnošću, svojim naturalnim ili, kasnije, novčanim doprinosima obezbediti naknadu onima koje opasnost pogodi. Početni oblici zaštite ljudima koje je pogodila nesreća bili su zajednički prilozi i pomoć zajednice - rodbine, sela ili plemena. U prvobitnoj društvenoj zajednici, kada nije bilo privatne svojine, taj problem nije mogao biti složen: uništena dobra je zajednica zamenjivala novostvorenim. U ovakvim, više ili manje slabo uređenim poduhvatima, mogu se pronaći izvesni tragovi savremenog osiguranja...

S A D R Ž A J


UVOD 3
1 Pojam osiguravajućih kompanija 4
1.1 Uloga osiguravajućih kompanija 4
1.2 Značaj osiguravajućih kompanija 6
2 Prevare u osiguranju i premijske stope 9
2.1 Karakteristike prevara u osiguranju 9
2.2 Tipovi prevara u osiguranju 11
3 Prevare sa premijskim stopama 12
3.1 Premijske stope 12
3.2 Mere sprečavanja prevara u osiguranju 17
ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 20

Referentni URL