Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Delta generali osiguranje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Istorijat Delta Generali Osiguranja

Delta Generali osiguranje osnovano je septembra 1998. godine pod imenom Delta Osiguranje. Na samom početku kompanija je nastojala da stekne prestižnu poziciju u oblasti osiguranja imovine privrede i kolektivnih oblika osiguranja zaposlenih. Proteklih godina, kompanija se razvijala u svim segmentima osiguranja privrede i građana, i tako postala osiguravajuća kuća spremna da odgovori na sve potrebe svojih klijenata, poput najvećih svetskih osiguravača.
Uvodeći svake godine nove programe osiguranja, Delta Generali osiguranje je
nezaustavljivo raslo. U 2004. godini postalo je najveće osiguravajuće društvo u Srbiji i do danas je zadržalo ovu poziciju.
U julu 2006. godine udružile su svoje iskustvo i snagu dve moćne kompanije:

* Generali Group i
* Delta Osiguranje


SADRŽAJ

1. Istorijat Delta Generali osiguranja............. 3
1.1. Vrste usluga Delta Generali osiguranja........... 6
1.2. Konkurentsko okruženje.................. 12
2. Vizuelni prikaz Delta Generali osiguranja.............. 13
2.1. Organizaciona struktura................... 13
2.2. Dijagram toka uslužnog procesa.............. 16
3. Uloga fizičkih dokaza................. 18
4. Uslužni susreti..................... 20
5. Model očekivanja potrošača............... 21
6. Ciljno tržište.................... 23
7. Planiranje ponude i tražnje..................24
8. Upravljanje kvalitetom...................25
Zaključak........................26
Literatura........................27

Aneks 1: Slika zgrade Delta Generali osiguranja
Aneks 2: Bilans stanja i Bilans uspeha za 2007. godinu
Aneks 3: Obrazac za prijavu štete za dopunsko zdravstveno osiguranje
Referentni URL