Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Da sam direktor šta bih trebao da uradim da bih bio strateški efikasan - esej
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Tema: „ Da sam direktor šta bih trebao da uradim da bih bio strateški efikasan“Ako direktora shvatimo kao lidera, osobu koja vodi jedno preduzeće (u daljem tekstu organizacija). Takva osoba treba biti spremna na prihvatanje i odbacivanje svake progresivne ideje od strane ljudi sa kojim radi, okruženja, potčinjenih i naravno, nezaobilazne konkurencije. Tako postavljena aksioma treba da odredi jasne smjernice direktoru u kom pravcu i na koji način usmjeriti vlastite organizacione sposobnosti koje bi dovele do veće strateške efikasnosti.

Šta je sve potrebno da uradi direktor da bi bio strateški efikasan? Mislim da je to jedino moguće sa jakom i kvalitetnom organizacijom (pod organizacijom mislim na preduzećem). Ako preduzeće ima veće kvalitete od konkurencije onda je opstanak na tržištu zagarantovan. Kvalitete treba graditi unutar same organizacije, a izgrađene kvalitete treba održavati. Na koje kvalitete mislim vidjećete u ovome što slijedi.

Na koji način to ostvariti i kakve konkretne korake je potrebno preduzeti da do tog strateškog cilja dođem. Prvo treba uočiti sve probleme i poteškoće koje mogu ugroziti realizaciju nove strategije. Uočavanje problema ostvarićemo analizom unutrašnje situacije u preduzeću i analizom okruženja, pomoću SWOT analize i PEST koncepta.

Dobrom informisanošću, o svemu što može da ugrozi strategiju organizacije, stavio bih sebe u povoljan položaj u odnosu na faktore koji mogu ugroziti postojeću ili novu strategiju koja se sprovodi, a kao rukovodilac imam obavezu da strategiju dosljedno sprovodim i razvijam.

Zadaci moraju svima biti jasni i objašnjeni do detalja, zaduženja definisana tako da svi znaju svoje obaveze. Ovaj korak je jako bitan. Ne ostavljati nedoumice šta je čiji posao, ko je zadužen za određenu fazu u procesu realizacije zadataka, šta su čija zaduženja, input mora biti definisan tako da output mora rezultirati uspješnim realizacijom od željenog cilja. Za to je potrebna čista i jasna komunikacija unutar organizacije preduzeća, dobro razrađen plan aktivnosti koji je posljedica detaljne analize posla. Čista komunikacija se ostvaruje dobrim izborom direktnih podređenih koji dosljedno sprovode povjerene zadatke....Referentni URL