Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: OPTIMIZACIJA LOGISTIČKOG LANCA GAZIRANIH SOKOVA
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
SADRŽAJ

UVOD............................................................................................................................................2
1.DEFINISANJE VARIJANTNIH REŠENJA PAKOVANJA I UKRUPNJAVANJA PROIZVODA...............................................................................................................................11
1.1. POJAVNI OBLIK ROBE..........................................................................................11
1.2. KARAKTERISTIKE PALETNIH JEDINICA.............................................................13
2.DEFINISANJE VARIJANTNIH TEHNOLOGIJA TRANSPORTA..............................................21
3.DEFINISANJE KARAKTERISTIKA TRANSPORTNIH SREDSTAVA U VARIJANTAMA PREVOZA...................................................................................................................................24
3.1. KARAKTERISTIKE TRANSPORTNIH SREDSTAVA..............................................26
4. USLOVI I PREPORUKE ZA REALIZACIJU TRANSPORTNOG LANCA................................33
5. PROCESI I AKTIVNOSTI U LOGISTIČKOM LANCU.............................................................35
6. DEFINISANJE KRITERIJUMA I UTVRĐIVANJE VREDNOSTI VARIJANTNIH REŠENJA U POGLEDU TIH KRITERIJUMA...................................................................................................41
6.1. LOGISTIČKI TROŠKOVI..........................................................................................42
6.2. VREME REALIZACIJE.............................................................................................51
6.3. KVALITATIVNI KRITERIJUMI..................................................................................58
6.3.1. Fleksibilnost u odnosu na promenljive logističke zahteve.........................58
6.3.2. Emisija štetnih gasova i čestica.................................................................59
6.3.3.Pouzdanost isporuke u pogledu vremena, količine i strukture....................59
7. IZBOR OPTIMALNE VARIJANTE REALIZACIJE TRANSPORTNOG LANCA PRIMENOM VIŠEKRITERIJUMSKE ANALIZE...............................................................................................60
7.1. VIŠEKRITERIJUMSKO ODLUČIVANJE..................................................................60
7.2. PRIMENA METODE PROMETHEE ZA IZBOR OPTIMALNE VARIJANTE PRI REALIZACIJI TRANSPORTNOG LANCA IZVOZ COCA – COLE U CRNU GORU..................61 ZAKLJUČAK................................................................................................................................64
LITERATURA..............................................................................................................................65Uvod

Stalni razvoj privrede i društva, uslovi života uslovljavaju potrebu za savremenom transportnom teorijom i novim oblicima tehnologije i organizacije transportnog procesa. U vremenu u kome živimo, veku računara i visoke tehnologije, značaj savremenih vidova transporta i veza za čoveka je ogroman.
Osnovni zadatak današnje industrije je ostvarenje neprekidnog kretanja proizvoda od proizvođača do potrošača uz minimalne troškove, tj. regulisanje tokova snabdevanja i distribucije gotovih proizvoda.
Radi obezbeđenja većeg dohotka, što je i cilj logističkog sistema, potrebno je da svako preduzeće obezbedi optimalnu koordinaciju nabavke proizvodnje i distribucije, i time garantuje najbolji ekonomski efekat, tj. ukupni dohodak celokupnog sistema.
Integracijom ukupnog robnog toka od nabavnog do prodajnog tržišta i savlađivanjem prostornih, vremenskih i informativnih odstupanja između ponude i tražnje, postiže se optimalno iskorišćenje gotovog proizvoda.
Logistički lanac je skup logističkih aktivnosti poručivanja, pakovanja, transporta, pretovara, skladištenja, formiranja tovarne jedinice, sortiranja, kontrole, ukrupnjavanja, izrade prateće dokumentacije. On predstavlja skup entiteta s atributima koji nisu samo prostor i vreme, već niz promenljivih konstantnih obeležja kao što su: troškovi, kvalitet, stepen sortiranja i isporuke, količina, tehnologija, vezani kapital.
Sihronizovani skup podataka transporta, pretovara, skladištenja, pakovanja od momenta gotovih proizvoda ( kada proizvod siđe sa trake ) pa do krajnjeg potrošača ( transport od vrata do vrata ) predstavlja TRANSPORTNI LANAC.

Optimizacija transportnog lanca sadrži:
• optimizaciju funkcionalno organizovanih tehnoloških elemenata,
• optimizaciju tehnoloških procesa,
• optimalne ekonomske efekte,
• optimalnu zaštitu životne okoline,
• optimalnu razmenu informacijaKriterijumi optimizacije transportnog lanca su:
• Logistički troškovi
• Vreme trajanja logističkog lanca
• Mogućnost isporuke poručene robe
• Pouzdanost isporuke u vremenu, strukturi i količini
• Veličina investicija
• Investicioni rizik
• Fleksibilnost u odnosu na promenljive logističke zahteve
• Stepen iskorišćenja kapaciteta logističkog sistema
• Troškovi osiguranja
• Troškovi otuđenja i oštećenja robe
• Brzina reakcije na reklamacije
• Spremnost za veću transportnu učestalost
Referentni URL