Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Edipov kompleks
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
УВОД

Сигмунд Фројд је први дефинисао појам Едиповог комплекса, објашњавајући га као врсту конфликта који настаје у једном периоду развоја личности човека и који може да има позитиван и негативан епилог. Фројд је увео теорију психоанализе, по којој сваки појединац, у току свог развоја, пролази кроз одређене фазе.

То су: орална, анална, фалусна, фаза латенције и генитални стадијум. Називи ових стадијума потичу од главних развојних задатака, којима дете треба да овлада у конкретном периоду. Неразрешење одређених конфликата током развоја, Фројд сматра одговорним за неке карактеристике личности у одраслом добу. Целокупно понашање човека, по Фројду, резултат је жеље за доживљавањем ужитка. Та мотивација је организована у два инстинкта − сексуалност и агресивност.

Садржај:

1 УВОД 3
2 Фројдове психодинамске формулације 4
3 Тебанска легенда о Едипу и његовој деци 9
4 Едипов комплекс 12
5 Разрешење Едиповог комплекса 15
6 Едипов комплекс након Фројда 17
7 ЗАКЉУЧАК 22
ЛИТЕРАТУРА 24
Referentni URL