Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Inkluzija lica ometenih u razvoju
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Predmet istraživanja

Osnovni problem koji se obrađuje u ovom istraživanju jeste problem socijalne inkluzije dece sa razvojnim smetnjama koja nastavu pohađaju još uvek u specijalnim odeljenjima osnovne škole, pri čemu ćemo ispitati potrebu za uvođenjem posebne službe za rad sa mentalno zaostalom decom i njihovim roditelјima čiji rad bi obuhvatao različite segmente razvoja i socijalizacije ove dece u koji bi, nužno bila uklјučena šira lokalna sredina.

Opšte prihvaćena definicija inkuzije ne postoji, a zanačenje termina se menjalo tokom godina. Često se mejnstriming (mainstreaming) i integracija, termini kojima su ranije označavani programi u kojima su deca s ometenišću smeštena zajedno s decom tipičinog razvoja (TR), koriste kao sinonimi inkluzije, iako se podjednako često ukazuje da ovi termini imaju različita značenja. Tako ima autora koji navode da termini "integracija" i "mejnstriming" imaju isto značenje, koje se razlikuje od termina "inkluzija". Prema njima inkluzija znači da su deca s ometenošću smeštena u redovne razrede tokom čitavog školskog dana, dok u mejnstrimingu učenici s posebnim potrebama deo školskog vremena provode u specijalnim obrazovnim programima, ali se u maksimalno mogućoj meri uključuju u redovne razrede.

Sadržaj:

1 Predmet istraživanja 3
2 Problem i cilj istraživanja 5
3 Hipotetički okvir 6
4 Metodologija i instrumenti istraživanja 6
5 Zaključna razmatranja 7
LITERATURA 8
Referentni URL