Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Iteresovanje, vrednosti, stavovi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Увод

Какав је свет око нас и како се он развија и мења предмет је проучавања различитих природних и друштвених наука. Оне проучавају објективну стварност. Какви доживљаји постоје, како се јављају и теку, шта им је основа и како се манифестују – проучава психологија. Она проучава психичку стварност или психчки живот. Психологија као наука проучава психоички живот па самим тим проучава и три важне компоненте психологије као целине и то су: интересовање, вредности и ставови.

Што се тиче овог семинарског рада, у њему ћемо обрадити тему ставови, интересовања и вредности. Ова три елемента представљају некаква однос према појавама и особама. Ставови представљају иѕразито позитиван или негативан однос према појавама или особама са којима се срећемо. Интересовања представљају спремност особе да се бави неким одређеним активностима и које налазе задовољство у томе. Под вредностима подразумевамо позитиван и трајан однос према објектима и идејама за које смо уверени да су за нас посебно важни. Све ове односе и појаве проучава психологија, и не само ове већ и многе друге појаве и односе које су део друштвеног, уопште нашег свакодневног живота.

Садржај

Увод ........... 3
Ставови ......................... 4
Дефиниција, особине, компоненте и функције ставова .... 4
Однос између става и понашања .......... 7
Увод у проблем повезаности става и понашања ....... 7
Утврђивање повезаности става и понашања ...... 8
Истраживања која не указују на повезаност става и понашања ............. 8
Истраживања која указују на повезаност става и
понашања ..... 9
Персонални и социјални ставови .......... 9
Конформизам ............10
Предрасуде ...............10
Порекло предрасуда ..........11
Борба против предрасуда ......11
Интересовања ..................12
Природа и врсте интересовања ............12
Развој интересовања ............13
Вредности .................13
Формирање вредности ......................14
Однос адолесцента према вредностима и нормама
средине ................14
Пропаганда и јавно мњење ..........15
Пропаганда.........15
Јавно мњење и његово изучавање ........16
Закључак ...........17
Литература ..................18
Referentni URL