Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kultura i psihoanaliza Sigmunda Frojda
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Frojd se bavio pitanjem razvoja kulture, kako je ona nastala i čime je određen njen razvojni put. Po njemu, kultura označava celokupni zbir postignuća i ustanova u kojima se naš život razlikuje od života naših životinjskih predaka a koje služe dvema svrhama: uređenju odnosa među lјudima i zaštiti čoveka od prirode. Kulturnim smatra vrednosti koje služe čoveku da koristi zemlјu, koje ga štite od nasilјa i drugih sila i sl. S druge strane, kulturnim određuje i stvari koje baš ni po čemu nisu korisne.

To nekorisno, koje očekujemo da kulturan čovek prihavata i poštuje i koje dokazuje da kultura nije zamišlјena samo radi koristi, je lepota. Pored lepote, od kulture zahtevamo i čistoću i red. Ova tri zauzimaju posebno mesto među zahtevima kulture. Ali, Frojd smatra da najbliže određenje pojma kultura predstavlјaju sledeće kulturne pojave: poštovanje i negovanje viših psihičkih procesa i delatnosti, naučnih, intelektualni i umetničkih dostignuća, kao i vodeće uloge koja se pripisuje idejama. Te ideje mogu biti religiozni sistemi, filozofske spekulacije i lјudski ideali koje su međusobno zavisne i interaktivne.

Sadržaj :

UVOD 3
1 Kultura između erosa i tanatosa 4
2 Psihoanaliza i dinamika civilizacije 6
3 Kultura i moral 8
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 15
Referentni URL