Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Mentalna oboljenja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

U našem narodu, osnovni principi očuvanja mentalnog zdravlja bili su prisutni od davnina u vladanju i običajima, vezama u zajednici, iskazivanju poštovanja, razumevanja i pomaganja ljudima s problemom, što se vrednovalo kao vrhunska vrlina. Medicina u doba srednjeg veka na teritoriji gde se javljaju počeci naše državnosti nalazila se pod uticajem verskog kanonskog i apokrifnog istočnohrišćanskog uticaja, bogate domaće empirije i svetovnih uticaja koji su stizali iz Evrope .

Pisani dokumenti iz tog vremena, žitija vladara i hagiografije svedoče da su duševni bolesnici pomoć nalazili u manastirima i crkvama, jer u pravoslavnoj hrišćanskoj tradiciji vlada verovawe u moći isceqewa duše i tela koje nose čudotvorne ikone i mošti svetaca Prve organizovane ustanove sa zadatkom brige o duševno obolelim osobama nastale su u manastirima Hilandar, gde je 1198. Godine Stefan Nemawa osnovao „Azil za uboge i nemoćne”, i Studenica, gde je Sveti Sava 1208. osnovao „Izbu za umobolne” – prvo prihvatilište za duševne bolesnike.

Sadržaj :

UVOD 1
1.1 Mentalno zdravlje u Srbiji 3
1.2 Budućnost mentalng zdravlja u Srbiji 4
1.3 Rad Centara za mentalno zdravlje 6
ZAKLJUČAK 8
LITERATURA 9
Referentni URL