Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Prevencija PAS-a u lokalnoj zajednici
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Predmet istraživanja

Rasprostranjenost bolesti zavisnosti ili mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja uzrokovanih upotrebom psihoaktivnih supstanci (PAS) u našoj zemlji poslednjih godina dobijaju epidemijske razmere. Prevalencija (broj novih slučajeva) je u stalnom porastu. Istraživanja kod nas i u svetu, u poslednjoj deceniji XX veka, ukazuju na sve ranije pijenje, tj. pomeranje ka sve mlađim starosnim kategorijama, mada postoji podatak i o povećanoj upotrebi psihoaktivnih supstanci od strane osoba starijih od 40 i 50 godina. Primećena je učestalija zloupotreba i zavisnost od droga i alkohola zajedno, kao i kombinacija različitih psihoaktivnih supstanci – sedativa, alkohola, kanabisa, heroina, kokaina, amfetamina i drugih sintetičkih droga (proizvedenih u ilegalnim laboratorijama).

Po svojim centralnim funkcijama, prevencija socijalnih problema je ključna društvena uloga centra za socijalni rad. Prema izveštajima Svetske zdravstvene organizacije zemlje u tranziciji su ovim problemom posebno ugrožene. Pojava različitih vidova problematičnog ponašanja oduvek je bila, posmatrano kroz različite vremenske i kulturne perspektive, karakteristična za adolescentsku fazu razvoja. Međutim, pod uticajem promena koje nosi savremeno doba, svedoci smo prave ekspanzije ovakvog ponašanja na sve nižim uzrastima. Slika savremene adolescencije vrlo je kompleksna, kako zbog univerzalnih odlika ovog razvojnog perioda, koji nosi mnoštvo izazova i rizika, tako i usled intenzivnih društvenih promena koje savremenoj adolescenciji daju sasvim novu dimenziju.

Sadržaj:

1 Predmet istraživanja 3
2 Problem i cilj istraživanja 5
3 Hipotetički okvir 6
4 Metodologija i instrumenti istraživanja 6
5 Zaključna razmatranja 7
LITERATURA 8
Referentni URL