Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Razvojni poremećaji u predškolskom uzrastu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Govor je oduvek privlačio veliko zanimanje mnogih naučnika. U promatranju napredovanja deteta razvoj govora ima izuzetno veliko značenje. Da bi se govor mogao razviti moraju biti ispunjeni i neki osnovni biološki, sociološki i psihološki uslovi. Odmah nakon rođenja dete se vokalno sporazumeva s okolinom.

Plač je prvo vokalno izražavanje neugodnih osećaja deteta, čije značenje najbolje razume majka, ali i drugi okolni ljudi. Iako vokalno izražavanje deteta plačem, gukanjem i govorom počinje tek nakon rođenja, svi organi i mehanizmi koji sudeluju u vokalnom izražavanju završe svoj razvoj uglavnom za vreme fetalnog života. Prvom se plaču deteta pripisuju različita značenja. Mnogi ocenjuju da je prvi plač deteta fiziološka reakcija na naglu promenu uslova života te mu mnogi pridaju emocionalno ili čak intelektualno značenje. Već novorođenče varijacijama u intonaciji svoga glasa izražava glad, bol ili ugodno raspoloženje te u toj dobi u glasovnoj produkciji dominira plač.

Sadržaj :

UVOD 3
1 Istraživanja poremećaja govora 6
2 Poremećaji govora 8
3 Rana detekcija i prevencija 9
4 Uzroci poremećaja 10
5 Bilingvizam 12
6 Poremećaj izgovora glasova 12
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16
Referentni URL