Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Učestvovanje djece u istraživanju u socijalnom radu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Prije dvadeset godina pristup prema djeci počeo se promatrati iz sasvim jednog drugog ugla, humanističkog ugla. Djeca su postali ravnopravni članovi društva, više nisu samo osobe kojima se trebaju zadovoljiti potrebe higijene i hrane, nego su tu i potrebe socijalnog i emocionalnog karaktera. Razlog ovom je rezultat istraživanja stručnjaka iz područja medicine, pedagogije, psihijatrije…Važno je da djecu prihvatimo kao aktivne sudionike u procesu procjene potreba i planiranja intervencija, jer samo tako možemo djelotvornije riješiti određene probleme iz različitih segmenata djetetovog života o kojima će biti riječi u ovom radu.

Pojam participacije (sudioništvo, sudjelovanje, član) se vrlo važan pojam u Konvenciji o pravima djeteta, kao jedan od kriterija za procjenu načina na koji će dijete biti uključeno u proces donošenja odluka o stvarima koje ga se tiču.

Sadržaj:

Uvod………..1
1. Pozitivne strane uključivanja djece u donošenju odluka………..2
2. Okolnosti u kojima se provode istraživanja sa djetetom kao aktivnim učesnikom………..3
3. Dileme koje se javljaju pri uključivanju djece u procese procjena potreba i planiranja intervencija……..4
4. Načini pristupanja djetetu u procesu procjenjivanja………..6
5. Vještine osobe koja je kompetentna da vodi istraživanje………..7
Zaključak………………8
Literatura………....9
Referentni URL