Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Zloupotreba usvojene dece
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Zlostavljanje dece je prema savremenim koncepcijama posledica nasilja u porodici koje spada u najteže oblike traumatskog iskustva iz detinjstva sa trajnim posledicama po celokupan, posebno emocionalni, razvoj deteta. Forme zlostavljanja dece mogu biti: fizičko,emocionalno, seksualno i kombinovano.

Svaka od navedenih formi zlostavljanja ima podgrupe sa ishodom koji ukazuje na neophodnost primarne prevencije, ali i adekvatnih oblika zaštite i terapije kako zlostavljene dece tako i zlostavljača. Savremeno zakonodavstvo posebno štiti zlostavljanu decu, o čemu postoje odgovarajući nacionalni i međunarodni zakonski propisi. Istraživanja su pokazala da ne postoji velika razlika između zlostavljača roditelja, bioloških i usvojilaca, pa će u rada biti kompicirana zloupotreba deteta, sa osvrtom na usvojenu decu.

SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 POJAM USCOJENJA, MOTIVI I PRINCIPI USVAJANJA - 3 -
3 NASILJE NAD USVOJENOM DECOM - 6 -
3.1 Nasilje nad decom - 6 -
3.2 Posledice zlostavljanja - 8 -
3.3 Zaštita zloupotrebljene dece - 10 -
4 ZAKLJUAČK - 11 -
5 LITERATURA - 12 -
6 WEB LITERATURA - 12 -
Referentni URL