Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Organizacija uprave i državni službenici u Republici Srbiji
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Prema Ustavu Srbije, zakonom se utvrdjuju uslovi i način obavljanja delatnosti, odnosno poslova za koje se obrazuju javne službe, s tim što Republika uređuje i obezbeđuje sistem javnih službi .

U Srbiji su radni odnosi zaposlenih u organima uprave bili regulisani posebnim Zakonom o radnim odnosima zaposlenih u državnim organima (1991) koji se odnosio na zaposlene u svim državnim organima. U tom smislu, danas, Zakonom o državnim službenicima načelno drugačije se reguliše status zaposlenih u državim organima od statusa koji je regulisan Zakonom o radnim odnosima u nedržavnim organizacijama (npr. preduzećima).

Prema Zakonu o javnim službama Srbije (1991) pod javnom službom u smislu ovog zakona smatraju se: ustanove, preduzeća, i drugi oblici organizovanja koji su utvrđeni zakonom, koji obavljaju delatnost, odnosno poslove kojima se :
• obezbeđuje ostvarivanje prava građana
• zadovoljavaju potrebe građana i organizacija,
• obezbeđuje ostvarivanje drugog zakonom utvrđenog interesa u određenim oblastima.

Sadržaj :

UVOD 3
1.1 Državni službenici u Republici Srbiji 4
1.2 Zakon o javnim službama 10
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14
Referentni URL