Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Političko teritorijalna autonomija u političkom sistemu Repubilke Srbije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Autonomija je mnogo starija nego što se to uobičajeno smatra. Štaviše, izgleda da je autonomija istovremeno nastala kad i država, a, shodno tome, i autonomno pravo u najširem smislu - istovremeno kad i prvobitno, nedovoljno izdiferencirano državno pravo. Ni to nikako nije slučajno, jer glavne dvojnosti izviru iz iskonske protivurečnosti koja postoji između ,,afirmacije autoriteta zajednice‘‘ i ,,realnosti odnosa među pojedincima‘‘. Zbog toga se i svaki normativni pravni sistem diferencira na pravne podsisteme, a ovi na pravne oblasti, grane, itd. Različiti oblici teritorijalne, personalne i funkcionalne autonomije posebno su karakteristični za sredwi vek. Srednjovekovna teritorijalna autonomija bila je naročito razvijena u zapadnoj Evropi, i to u obliku gradske autonomije.

Tipičan primer takve autonomije predstavljaju tzv. slobodni i carski gradovi, recimo u severnoj Italiji, Holandiji, Francuskoj ili Pruskoj, u kojima su lokalna organizacija i život bili regulisani gradskim statutima. U ,,Pruskom zemaljskom pravu‘‘ iz XVIII veka, na primer, statutu je izričito priznata autonomnost. I u srednjovekovnoj Srbiji postojala je razvijena gradska autonomija. Ona se, međutim, iz razumljivih razloga znatno razlikovala od evropske gradske autonomije. Takav je bio slučaj u nemanjićkoj Srbiji sa pravnim položajem društvenih staleža, posebno zapisanim u Zakonopravilu sv. Save i u Dušanovom Zakoniku. Međutim, bilo je i specifičnih oblika personalne autonomije, kakav je slučaj sa položajem Srpske pravoslavne crkve pod turskom okupacijom, koji je i pravno utvrđen kao posebna personalna autonomija, prvenstveno verskopolitičkog karaktera. Srednjovekovno partikularno pravo, najzad, karakterišu pojava i razvoj funkcionalne autonomije iz koje su, takođe, nastali savremeni oblici autonomnog prava.

S A D R Ž A J

UVOD 3
Političko-teritorijalna autonomija u političkom sistemu Republike Srbije 4
I Pojam i karakteristike autonomije 4
1. Vrsta autonomije 7
2. Kulturna autonomija 10
3. Institucionalna autonomija 11
II Političko-teritorijalna autonomija u Srbiji 12
1. Istorija i razvoj autonomije posle II svetskog rata 12
III Političko-teritorijalna autonomija prema ustavu iz 2006 godine (bazirati se na Vojvodinu) 18
IV Problemi u ostvarivanju autonomije 24
1. Separatizam 24
2. Autonomaštvo 25
3. Narušavanje celovitosti teritorijalnog integriteta zemlje 26
ZAKLJUČAK 28
LITERATURA 30
Referentni URL